MENU

INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH ODDZIAŁ W POZNANIU CENTRALNE LABORATORIUM AKUMULATORÓW I OGNIW

Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw jest wyspecjalizowaną jednostką naukową o wieloletnim doświadczeniu w dziedzinie chemicznych źródeł prądu. Prowadzimy prace badawcze i aplikacyjne dotyczące wytwarzania i modernizacji układów prądotwórczych oraz badania właściwości baterii, akumulatorów i ogniw paliwowych. Prace te dotyczą nowych surowców, materiałów elektrodowych i półproduktów oraz technologii wytwarzania nowych typów baterii i akumulatorów, a także ich recyklingu.

CZYTAJ WIĘCEJ

Obszary naszej działalności

BADANIA

IMN CLAiO prowadzi szereg prac badawczych zmierzających do przygotowania nowych wyrobów oraz aparatury do produkcji układów prądotwórczych.

CZYTAJ WIĘCEJ

WYROBY

IMN CLAiO jest jedynym w Polsce producentem lotniczych akumulatorów niklowo-kadmowych, baterii termicznych oraz baterii rezerwowych.

CZYTAJ WIĘCEJ

SZKOLENIA

Wiedza ekspercka przekazywana w sposób rzetelny i przystępny dotyczy zasad budowy, działania, użytkowania, eksploatacji, bezpieczeństwa pracy z chemicznymi układami prądotwórczymi.

CZYTAJ WIĘCEJ

EKSPERTYZY

Doświadczona kadra naukowa przeprowadza ekspertyzy i analizy komercyjnych ogniw oraz materiałów stosowanych w chemicznych źródłach prądu.

CZYTAJ WIĘCEJ

PROJEKTY NAUKOWE I OFERTA WSPÓŁPRACY

Pracownicy naukowi IMN CLAiO biorą aktywny udział w projektach i konkursach badawczych na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Specjalistyczna wiedza połączona z możliwościami technicznymi gwarantują rzetelność wykonywanych zadań.

CZYTAJ WIĘCEJ

USŁUGI

IMN CLAiO świadczy usługi, które obejmują swym zakresem liczne badania (w tym testy zgodności z normami i innymi dokumentami klienta), szkolenia i ekspertyzy z dziedziny chemicznych źródeł prądu

CZYTAJ WIĘCEJ

BADANIA W AKREDYTOWANYM LABORATORIUM

Od ponad 20 lat Laboratorium Badań Chemicznych Źródeł Prądu jest akredytowaną jednostką badawczą Instytutu. Posiadamy Certyfikat Akredytacji Nr AB 124 i realizujemy badania zgodności z wymogami UN 38.3, dyrektyw, specyfikacji producentów i innych dokumentów normatywnych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Testy transportowe UN 38.3

Laboratorium wykonuje badania akumulatorów zgodnie z wytycznymi testów UN 38.3

Oferujemy pełen zakres badań T1 - T8