MENU

Research activity

Institute
of Non-Ferrous Metals
Division in Poznań

Central Laboratory
of Batteries and Cells

Institute
of Non-Ferrous Metals
Division in Poznań

Central Laboratory
of Batteries and Cells

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl

Current projects

The qualified and specialyzed IMN CLAiO's researchers constantly contribute to development of science in the field of chemical power sources and transfer of scientific results to practical solutions in the industry. The researchers participate actively at national and international projects or calls. Their engagement and eagerness warrant reliability of conducted studies. The scientific project at which IMN CLAiO participates are:

Adaptive control system for hybrid energy generator applied to electric vehicles

Project .: „Adaptive control system for hybrid energy generator applied to electric vehicles” is carried out within Action 4.1.4 Smart Growth Operational Programme 2014-2020 cofinanced by European Funds for Regional Development

Timeframe: 2018-2021

Consortium members:

 • ODIUT AUTOMEX Sp. z o.o.
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Instytut Metali Nieżelaznych
 • Politechnika Poznańska

Allocation: 5 513 693,50 PLN

 

Battery of new generation for unmanned platforms

Badania naukowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. „Przyszłościowe technologie dla obronności – konkurs młodych naukowców” (link)

 • Beneficjent: Instytut Metali Nieżelaznych
 • Miejsce realizacji projektu: oddział w Poznaniu – Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw
 • Okres realizacji: 2018 – 2021
 • Wartość projektu: 2 314 706 zł
 • Wartość dofinansowania: 2 314 706 zł

Celem projektu jest opracowanie baterii litowo-siarkowej jako nowej generacji źródła zasilania autonomicznych platform bezzałogowych. Umożliwi ona przełom w zakresie uzyskania wyższych pojemności baterii w porównaniu do najlepszych obecnie dostępnych baterii litowo-jonowych. Nowa technologia zostanie przetestowana jako zasilanie modelu bezzałogowego statku powietrznego.

Wynikiem końcowym przeprowadzonych prac będzie otrzymanie baterii litowo – siarkowej o pojemności większej niż w ogniwach litowo – jonowych. Ponadto wykonana zostanie dokumentacja techniczna prototypu na podstawie przeprowadzonych badań oraz wytyczne ogólnych zasad konstruowania baterii litowo – siarkowych.

Kierownik projektu: mgr inż. Magdalena Przybylczak

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Obronności i Bezpieczeństwa.

Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: nr 2/P/2017 Młodzi Naukowcy 2017

Ionic liquids as additives improving exploitation parameters of active mass for SLI lead-acid batteries

Project financed by: NCBiR PBS3
Timeframe: 2015-2017

Project is fulfilled by the consortium:

Institute of Non-Ferrous Metals division in Poznan Central Laboratory of Batteries and Cells – Leader
Poznan University of Technology, Department of Chemical Technology
PPUH AUTOPART Jacek Bąk Sp. z o.o. (Ltd.)

The project aims the development of a SLI lead-acid battery with a modified active mass composition, which will have better expolitation parameters.

Development of a modular battery system capable of using new types of cells of different chemistry for applications in the public transport sector and for re-use in stationary applications

Financing institution: KIC InnoEnergy SE

Timeframe: 2016 – 2017

The purpose of this project is to develop a modular battery system capable of using new types of cells of different chemistry for applications in the public transport sector and for re-use in stationary applications.

Project leader: Mariusz Walkowiak, Associate Professor, PhD

Dual-use hybrid energy storage and buffer system

Projekt pt.: „Hybrydowy system magazynowania i buforowania energii podwójnego zastosowania” realizowany w ramach w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Okres realizacji: 2018-2020

Projekt realizowany jest w Konsorcjum w składzie:

 • Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej – Lider
 • Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu CLAiO – konsorcjant

Dofinansowanie projektu z UE dla całego projektu: 1 564 114.17 zł

Celem projektu jest zbudowanie magazynu energii opartego o systemy hydrydowe. Magazyn ten będzie zdolny do współpracy z odnawialnymi źródłami energii typu moduły fotowoltaiczne i turbiny wiatrowe, będzie mógł on również być zasilany z zespołów  prądotwórczych jak i z sieci energetycznej. Koncepcja instalacji przewiduje wykonanie magazynów energii bazujących na tzw. „rozwiązaniach hybrydowych”,  czyli łączących akumulatory wykonane w różnych technologiach, tj: kwasowo-ołowiowej, litowo-jonowej, AHI oraz wykorzystanie modułu superkondensatorów. Opcjonalnie zostanie zastosowana rezerwowa bateria termiczna. Zakłada się uzyskanie modułów typu PLUG-IN, które podłączone samodzielnie podejmą pracę i umożliwią w założonych granicach konfigurować parametry całego systemu. Projekt umożliwi zdobycie wiedzy w zakresie współpracy  różnych źródeł energii oraz dobranie najlepszych parametrów do przyszłych instalacji. Wynikiem projektu będzie demonstrator hybrydowego systemu magazynowania i buforowania energii.

Intercalation of lithium ions as a method for obtaining electrode materials for high-energy electrochemical capacitors.

Timeframe: 2014-2017

The aim of the project is to produce electrode materials for use in high-energy electrochemical capacitors. As the main method of obtaining lithium ions intercalation process is selected. Additionally, the project focuses on chemical exfoliation of graphite in order to obtain materials with graphene structure (called graphene-like materials). Due to the use of organic electrolytes (with extended operating voltage) it will be also possible to obtain the high energy values. Performing a series of physicochemical and electrochemical studies aims to determine the most favorable conditions for the production of new electrode materials (i.e., exfoliation method, the parameters of the process) as well as to determine the optimum working parameters of these materials for energy storage and conversion.

Project Leader: Ph.D. I.Acznik

Kondensator hybrydowy typu Ni(OH)2/C pracujący w elektrolicie wodnym o zwiększonej gęstości energii

Financing institution: MNiSW

Timeframe: 2016 – 2017

The aim of the project is to develop a model of a hybrid electrochemical capacitor consisting of a carbon negative electrode with great surface area and a nickel positive electrode.

Project leader: Ilona Acznik, PhD

New types of carbon-metal composites for electrochemical hydrogen storage.

Project is performed within NCN

Timeframe: 2014-2017

The aim of the project is designing and preparation of carbon/hydrogen storage metal alloy composites. Physicochemical and electrochemical parameters of those composites will be defined for use as new electrode materials. Change of the materials parameters both by the composition of the metal alloy and the MH/C composite may led to obtaining higher energy densities for those materials.

Project leader: M.Sc (Eng) P. Swoboda

Set of programmable thermal batteries for rocket ammunition

Financing institution: NCBiR

Timeframe: 2016 – 2019

The main objectiove of the project is to develop a programmable thermal battery for rocket ammunition, which is an innovation in the world. This solution will enable manufacture of batteries with different electrical parameters based on one classic power supply module connected to an interchangeable power processing module.

Project leader: Karol Kopciuch, MSc

Influence of carbon addition to sulphur cathode on Li-S cell operating parameters

Financing institution: NCN

Timeframe: 2017-2020

The project objective is to investigate the effect of adding porous carbon to a sulphur cathode in a Li-S cell.

Institute
of Non-Ferrous Metals
Division in Poznań

Central Laboratory
of Batteries and Cells

Institute
of Non-Ferrous Metals
Division in Poznań

Central Laboratory
of Batteries and Cells

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl