MENU

O NAS

O nas
Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw oranges-line
tel.: 61 27 97 800 fax: 61 27 97 897 e-mail: claio@claio.poznan.pl

Profil działalności

oranges-line

Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw jest wyspecjalizowaną jednostką realizującą od 70 lat prace naukowo-badawcze i aplikacyjne z zakresu chemicznych źródeł prądu.

Podstawowe kierunki realizowanych prac związane są z:

  • akumulatorami kwasowo-ołowiowymi,
  • akumulatorami litowo-jonowymi i litowo-polimerowymi,
  • akumulatorami niklowo-wodorkowymi,
  • bateriami rezerwowymi (specjalnymi),
  • ogniwami paliwowymi,
  • kondensatorami elektrochemicznymi,
  • nowymi materiałami oraz nowymi układami prądotwórczymi,
  • technologią procesów produkcji chemicznych źródeł prądu.

IMN CLAiO prowadzi również prace dotyczące problematyki ochrony środowiska naturalnego przed substancjami szkodliwymi zawartymi w zużytych chemicznych źródłach prądu.

IMN CLAiO jest jedynym w kraju producentem akumulatorów zasadowych niklowo-kadmowych do zasilania statków powietrznych, baterii specjalnych oraz baterii rezerwowych.

IMN CLAiO posiada kompetentną kadrę, której doświadczenie wykorzystywane jest przy realizacji projektów badawczych, naukowych i badawczo-rozwojowych, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. IMN CLAiO oferuje usługi certyfikacyjne, szkoleniowe i doradcze z dziedziny budowy, działania i eksploatacji układów prądotwórczych, pomoc przy wdrażaniu nowych lub modernizowanych wyrobów i technologii ich produkcji oraz przy opracowaniu dokumentacji technicznej procesów technologicznych w przemyśle chemicznych źródeł prądu.

Nowoczesne wyposażenie, wyspecjalizowana aparatura pomiarowa, a także wiedza ekspercka umożliwiają prowadzenie badań fizykochemicznych surowców i materiałów oraz badań elektrochemicznych i elektrycznych baterii i akumulatorów. Działające w ramach IMN CLAiO Laboratorium Badań Chemicznych Źródeł Prądu jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji i wykonuje badania parametrów elektrycznych, mechanicznych, klimatycznych, a także parametrów bezpieczeństwa użytkowania i transportu wszystkich rodzajów akumulatorów i baterii.