MENU

USŁUGI

Usługi
Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw oranges-line
tel.: 61 27 97 800 fax: 61 27 97 897 e-mail: claio@claio.poznan.pl

Certyfikacja

oranges-line

IMN CLAiO realizuje certyfikuję chemicznych źródeł prądu zgodnie z przyjęta Polityką Jakości przy zapewnieniu rzetelności i bezstronności działania.

Dostęp do prowadzonych usług mają wszyscy klienci.

Zakład Certyfikacji zapewnia poufność informacji w zakresie wszystkich uzyskanych w procesie certyfikacji informacji z wyjątkiem szczególnych przypadków przewidzianych przepisami prawa.

Zakres działania Zakładu Certyfikacji

  • Certyfikacja chemicznych źródeł prądu na zgodność z wymaganiami norm krajowych i międzynarodowych oraz innych dokumentów normatywnych;
  • Prowadzenie auditów lub kontroli warunków organizacyjno-technicznych do realizowania stabilnej produkcji lub importu u Klientów.
  • Wykonywanie auditów wewnętrznych i zewnętrznych;
  • Przeglądy zarządzania;
  • Świadczenie usług w zakresie normalizacji;
  • Opiniowanie norm i innych dokumentów;
  • Ocena dokumentacji systemowej.

Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj