MENU

WYROBY

Wyroby
Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw oranges-line
tel.: 61 27 97 800 fax: 61 27 97 897 e-mail: claio@claio.poznan.pl

Baterie termiczne

oranges-line

Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw jest jedynym w kraju producentem baterii termicznych.

BTR 03
Dane techniczne:

Napięcie znamionowe baterii:
  w obwodzie I biegun 1(+) –4 (-)            20 ± 2,5V
  w obwodzie II - biegun 4(+) – 2-3(-)     20 ± 2,5V
  w obwodzie III - biegun 5(+) – 4(-)       5 ± 0,5V
Natężenie prądu:
  ~2 i 3 A – obwody I i II przy obciążeniu 10,25 i 6,89 Ω
  ~1 i 1,4 A – obwód III przy obciążeniu 5 i 3,57 Ω
Czas aktywacji: max. 1s lub 1,3s zależnie od temperatury pracy
Zakres temperatury pracy: od -50°C do +50°C
Czas pracy baterii: min. 31s
Masa baterii: max. 500g
Okres przechowywania: 13 lat

Zastosowanie:

Zasilanie układów sterowania obiektów rakietowych.

 

BTR 05
Dane techniczne:

Napięcie znamionowe baterii:
  biegun baterii 1(+) – 2,3 (-)                 40 ± 4V
  w obwodzie I - biegun 1(+) – 4(-)         28 ± 2,8V
  w obwodzie II - biegun 4(+) – 2,3(-)     12 ± 1,2V
Natężenie prądu:  ~ 2A, przy obciążeniu 20 Ω
Czas aktywacji: max. 1s lub 1,3s zależnie od temperatury pracy
Zakres temperatury pracy: od -50°C do +55°C
Czas pracy baterii: min. 30s
Masa baterii: max. 450g
Okres przechowywania: 10,5 lat

Zastosowanie:

Zasilanie układów sterowania obiektów rakietowych.

 

BTR 06
Dane techniczne:

Napięcia znamionowe baterii:
  w obwodzie I biegun 1(+) – 4(-)          20 ± 2,5V
  w obwodzie II - biegun 4(+) – 2-3(-)   20 ± 2,5V
  w obwodzie III - biegun 5(+) – 4(-)     5 ± 0,5V
Natężenie prądu:
  ~2 i 3 A – obwody I i II przy obciążeniu 10,25 i 6,89Ω
  ~1 i 1,4 A – obwód III przy obciążeniu 5 i 3,57Ω
Czas aktywacji: max. 1s lub 1,3s zależnie od temperatury pracy
Zakres temperatury pracy: od -35°C do +50°C
Czas pracy baterii: min. 30s
Masa baterii: max. 367 ± 15g
Okres przechowywania: 13 lat

Zastosowanie:

Zasilanie układów sterowania obiektów rakietowych.

 

 

 

 

BTR 07
Dane techniczne:

Napięcie znamionowe:
  zaciski (+) – (-)   od 33V do 24 V przy natężeniu 2,5A
  zaciski 1 – 2        nieaktywne
  zaciski 3 – 4        bieguny spłonki elektrycznej
Natężenie prądu: ~2,5A (piki 4A)
Czas aktywacji: max. 0,9s
Zakres temperatury pracy: od -35°C do +50°C
Czas pracy: min. 30s
Masa baterii: max. 135 ± 10g
Okres przechowywania: 13 lat

Zastosowanie:

Zasilanie układów sterowania obiektów rakietowych.

 

 

 

 

BTR - 10
Dane techniczne:

Technologia produkcji: proszkowa

Napięcia znamionowe baterii:

obwód 1:   15 ± 3V

obwód 2:   15 ± 3V

Natężenie prądu:

0-30s – 0,5A

30-60s – 2,5A + 3 piki 8A

Czas aktywacji: max. 0,9s

Zakres temperatury pracy: od -40°C do +55°C

Czas pracy baterii: min. 60s

Masa baterii: max. 140 ± 10g

Maksymalne wymiary baterii H x D [mm]

62,5 ± 1 x Ø 31 ± 0,2

Sposób aktywacji: impuls elektryczny

Okres przechowywania: 13 lat

Zastosowanie:

Zasilanie układów sterowania amunicji precyzyjnego rażenia kalibru 120 mm (APR-120)