MENU

Wyroby

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl

Sprzęt laboratoryjny

Stanowisko kontroli zaworów

Dane techniczne:

Kontrola zadziałania zaworów ogniw akumulatorów typu: KSX 25 P, KSX 20P , KSX 15 P  i innych typów ogniw akumulatorowych, w których zadziałanie zaworów mieści się w zakresie 0 ÷ 0,10 MPa ( 0÷1,0 bar; 0÷1,0 atm ).

Zastosowanie:

Kontrola działania zaworów w bateriach i akumulatorach.

Komora jednostanowiskowa

Dane techniczne:

Dokładne wymiary komory, rodzaj, wielkość i ilość śluz oraz wyposażenie komór ustalane są bezpośrednio z zamawiającym.

Zastosowanie:

Dostosowane do wymogów zamawiającego.

Komora dwustanowiskowa

Dane techniczne:

Dokładne wymiary komory, rodzaj, wielkość i ilość śluz oraz wyposażenie komór ustalane są bezpośrednio z zamawiającym.

Zastosowanie:

Dostosowane do wymogów zamawiającego.

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl