MENU

ZAKŁADY I PRACOWNIE

Zakłady i pracownie

 

oranges-line
Wielokanałowe potencjostaty/ galwanostaty
Wielokanałowe potencjostaty/ galwanostaty

Urządzenia umożliwiające przeprowadzenie pomiarów elektrochemicznych układów badawczych w zakresie prądowym od 2µA do 12A przy napięciu max. 6V.
 

Piec wysokotemperaturowy typu PR-25/1800
Piec wysokotemperaturowy typu PR-25/1800

max. Temperatura pracy 1800°C
możliwość pracy w atmosferze powietrza oraz w izolacji gazowej z wykorzystaniem argonu, propylenu, acetylenu
Rozbudowany zestaw komór rękawicowych do pracy w atmosferze gazu obojętnego z odczynnikami wrażliwymi na działanie czynników zewnętrznych.