MENU

ZAKŁADY I PRACOWNIE

Zakłady i pracownie

Sekcja Specjalistów

oranges-line

Specjaliści ds. Transferu Technologii posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie konstrukcji oprzyrządowania do produkcji i badań chemicznych źródeł prądu, jak również w zakresie opracowywania dokumentacji technicznej. Do zadań wykonywanych przez Specjalistów należy wykonywanie opracowań i analiz w zakresie warunków eksploatacji akumulatorów i baterii w konkretnych zastosowaniach, przyczyn niesprawności akumulatorów i baterii oraz założeń konstrukcyjno-technologicznych do produkcji chemicznych źródeł prądu.

Dodatkowo Specjaliści ds. Transferu Technologii wykonują:

 • Badania elektrochemiczne i fizyczne separatorów stosowanych w akumulatorach i bateriach;
 • Szkolenia i analizy z zakresu:
  • eksploatacji akumulatorów i baterii w konkretnych zastosowaniach,
  • przyczyn niesprawności akumulatorów i baterii,
  • założeń konstrukcyjno-technologicznych do produkcji chemicznych źródeł prądu;
 • Opracowania dokumentacji technicznej (dokumentacja konstrukcyjna i technologiczna) umożliwiającej przeniesienie wyników prac badawczych i technologicznych do produkcji seryjnej;
 • Projekty linii produkcyjnych na skalę półtechniczną;
 • Projekty akumulatorów i baterii pod kątem nietypowych wymagań klientów.

 

Kontakt:

mgr Jerzy Kunicki
tel.: 61-2797-876
e-mail: jerzy.kunicki@claio.poznan.pl 

inż. Miłosław Włodarczak
tel.: 61-2797-804
e-mail: miloslaw.wlodarczak@claio.poznan.pl
 

IMN CLAiO wykonuje następujące badania patentowe:

Poszukiwania patentowe;
Analizy dotyczące stanu techniki;
Badania zdolności patentowej innowacyjnych rozwiązań własnych w celu zgłoszenia do ochrony i uzyskania praw wyłącznych.

Kontakt

mgr inż. Krystyna Pruchniak
tel.: 61-2797-887
e-mail: krystyna.pruchniak@claio.poznan.pl

Biuro tłumaczeń
Biuro tłumaczeń

Poznański oddział Instytutu Metali Nieżelaznych, będący jednostką badawczą o międzynarodowym zasięgu, specjalizującą się w dziedzinie chemicznych źródeł prądu, posiada własne biuro tłumaczeń.

Biuro wykonuje tłumaczenia specjalistyczne w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim oraz rosyjskim.

Co więcej, z uwagi na to, iż IMN CLAiO dokłada wszelkich starań, by na bieżąco śledzić międzynarodowe wiadomości i aktualności z branży akumulatorowej, biuro tłumaczeń opracowuje teksty zawarte w anglojęzycznych kwartalnikach branżowych, a także dokonuje przekładu na język polski artykułów naukowych dotyczących magazynowania energii.

Kontakt:

mgr Julianna Strzelczuk
tel: 61-2797-863
e-mail: julianna.strzelczuk@claio.poznan.pl

Biblioteka
Biblioteka

Biblioteka IMN CLAiO liczy ponad 3 tys. pozycji książkowych z różnych dziedzin związanych z chemicznymi źródłami prądu.

Księgozbiory oraz liczne magazyny z branży akumulatorowej, motoryzacyjnej, lotniczej i wojskowej stanowią cenne wsparcie w codziennej pracy naukowej ukierunkowanej na chemiczne źródła prądu, jak również bazę wyjściową dla innowacyjnych badań i pomysłów.

Kontakt:

e-mail: biblioteka@claio.poznan.pl

Projekt: „Opracowanie technologii produkcji ciągłej folii modyfikowanej powierzchniowo oraz opracowanie zestawów fotowoltaicznych.”

mgr Jerzy Kunicki

tel:.+48 61 2797876
mobile:. +48 516 068 991
e-mail : jerzy.kunicki@claio.poznan.pl