MENU

ZAKŁADY I PRACOWNIE

Zakłady i pracownie

Sekcja Specjalistów

oranges-line

Specjaliści ds. Transferu Technologii posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie konstrukcji oprzyrządowania do produkcji i badań chemicznych źródeł prądu, jak również w zakresie opracowywania dokumentacji technicznej. Do zadań wykonywanych przez Specjalistów należy wykonywanie opracowań i analiz w zakresie warunków eksploatacji akumulatorów i baterii w konkretnych zastosowaniach, przyczyn niesprawności akumulatorów i baterii oraz założeń konstrukcyjno-technologicznych do produkcji chemicznych źródeł prądu.

Dodatkowo Specjaliści ds. Transferu Technologii wykonują:

 • Badania elektrochemiczne i fizyczne separatorów stosowanych w akumulatorach i bateriach;
 • Szkolenia i analizy z zakresu:
  • eksploatacji akumulatorów i baterii w konkretnych zastosowaniach,
  • przyczyn niesprawności akumulatorów i baterii,
  • założeń konstrukcyjno-technologicznych do produkcji chemicznych źródeł prądu;
 • Opracowania dokumentacji technicznej (dokumentacja konstrukcyjna i technologiczna) umożliwiającej przeniesienie wyników prac badawczych i technologicznych do produkcji seryjnej;
 • Projekty linii produkcyjnych na skalę półtechniczną;
 • Projekty akumulatorów i baterii pod kątem nietypowych wymagań klientów.

 

Kontakt:

mgr Jerzy Kunicki
tel.: 61-2797-876
e-mail: jerzy.kunicki@claio.poznan.pl 

IMN CLAiO wykonuje następujące badania patentowe:

Poszukiwania patentowe;
Analizy dotyczące stanu techniki;
Badania zdolności patentowej innowacyjnych rozwiązań własnych w celu zgłoszenia do ochrony i uzyskania praw wyłącznych.

Kontakt

mgr inż. Krystyna Pruchniak
tel.: 61-2797-887
e-mail: krystyna.pruchniak@claio.poznan.pl