MENU

Zakłady i pracownie

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl

Zakład Elektrochemii Przemysłowej

 • Opis
 • Oferta
 • Aparatura badawcza
 • Kontakt

Zakład Elektrochemii Przemysłowej prowadzi prace związane z:

 • Inicjowaniem, realizacją i koordynacją prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie pierwotnych i wtórnych chemicznych źródeł prądu, w szczególności w zakresie akumulatorów kwasowo-ołowiowych i baterii rezerwowych,
 • Projektowaniem, wdrażaniem, produkcją partii modelowych i prototypowych nowych typów akumulatorów i baterii,
 • Opracowywaniem i modyfikacją technologii wytwarzania chemicznych źródeł prądu,
 • Prowadzeniem ewidencji materiałów o przeznaczeniu wojskowym i nadzór nad działalnością objętą koncesją.

Co więcej, wyspecjalizowana kadra naukowców prowadzi następujące badania:

 • Analizy surowców,
 • Analizy materiałów,
 • Analizy elementów składowych,
 • Analizy technologii stosowanych w chemicznych źródłach prądu,
 • Badania elektryczne,
 • Analizy rozbiórkowa akumulatorów i baterii,
 • Prace w zakresie badania i oceny chemicznych źródeł prądu na rzecz zakładów branżowych,
 • Badania zdawczo – odbiorcze, okresowe i badania co do typu w zakresie baterii rezerwowych (prowadzenie i koordynacja).

Zakład Elektrochemii Przemysłowej świadczy następujące usługi:

 • Analizy konstrukcyjne akumulatorów kwasowo-ołowiowych oraz ocena stanu ich elementów składowych;
 • Szkolenia i działalność doradcza w zakresie budowy, działania, użytkowania oraz eksploatacji akumulatorów kwasowo-ołowiowych;
 • Analizy i ekspertyzy w zakresie materiałów i technologii baterii rezerwowych;
 • Badania elektryczne (stacjonarne i w trakcie narażeń) oraz analiza rozbiórkowa baterii rezerwowych (termicznych i ampułkowych);
 • Badanie odporności korozyjnej nośników mas czynnych metodą elektrochemiczną;
 • Badania stało- i zmiennoprądowe materiałów elektrodowych z zastosowaniem woltamperometrii liniowej i cyklicznej oraz elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej;
 • Ocena mikroskopowa oraz makroskopowa elementów konstrukcyjnych ogniw;
 • Projektowanie i opracowywanie dokumentacji technicznych nowych i zmodyfikowanych baterii termicznych;
 • Wytwarzanie modeli i prototypów baterii.

Komora szokowa sterowana mikroprocesorowo ANGELANTONI INDUSTRIE s.p.a. typ CST 27 2T

Urządzenie pozwala na wykonywanie narażeni klimatycznych w formie szoków temperaturowych w zakresie temperatury od -60 do +200 °C dla obiektów nie przekraczających wymiarów: 23cm × 24cm × 27cm i masy 20 kg.

Spawarka laserowa

Spawarka laserowa  nadaje się do spawania stali i metali kolorowych w osłonie gazu argonu. Urządzenie pozwala na wykonywanie szczelnych spawów.

 • Moc impulsu do 3,5kW
 • Nośność stolika roboczego do 150kg
 • Sterowanie stolika za pomocą konsoli, z precyzją do 0,01mm.

 

Stanowisko do badań kaloryczności

Kalorymetr typu KL-12 Mn firmy Precyzja-Bit – badanie polega na pomiarze zmian temperatury wody otaczającej bombę kalorymetryczną.

Stanowisko do badań szybkości palenia

Urządzenie typu TPS2, pomiar dokonywany jest poprzez reakcję urządzenia na sygnały świetlne palącej się próbki w określonych jej punktach. Dokładność pomiaru wynosi 0,001s i 0,0001 m/s.

Stanowisko pomiaru wrażliwości na zapalanie

Urządzenie typu PMEZ-1.0, pomiar odbywa się na zasadzie prób zapalania badanego materiału za pomocą wygenerowanej iskry elektrycznej o określonej energii, zakres pomiarowy od 0,01 do 6,41J z dokładnością 0,01J i od 8,0kV do 12kV z dokładnością 0,2kV.

Młyn planetarny - kulowy

Urządzenie typu Pulverisette 6. Zakres szybkości obrotów do 600 obr/min. Młyn wyposażony jest w naczynia i kule mielące wykonane z: ZrO2, stali nierdzewnej i węglika wolframu.

Zespól komór rękawicowych z atmosferą ochronną argonu

Zespól komór rękawicowych z atmosferą ochronną argonu umożliwiający pracę z materiałami wrażliwymi na składniki powietrza, w tym komora wyposażona w prasę hydrauliczną o nacisku maksymalnym 100 ton.

Piec rurowy

Piec rurowy z instalacją gazową do spiekania materiałów w atmosferze ochronnej argonu lub redukcyjnej Ar+H2. Zakres temperaturowy do 900 °C.

Potencjostaty/galwanostaty z możliwością pomiarów impedancji (Voltalab, Autolab, Bio-logic)

Urządzenia te umożliwiają badania stało- i zmiennoprądowe ogniw oraz ich zestawów, w zakresach zmiany potencjału do 50 V, prądu do 20/150 A, max moc 2kW, oraz pomiary impedancji w zakresie 10 µHz – 7 MHz.

Wielokanałowy galwanostat Bitrode SCN

Urządzenie pozwala prowadzić cykliczne badania elektryczne ogniw akumulatorowych i ich elementów składowych w układzie dwu- i trójelektrodowym (z elektrodą odniesienia) w zakresach napięcia ładowania/wyładowania ± 5V, natężenia prądu do 5A, urządzenie posiada 20 obwodów pomiarowych.

Komora klimatyczna sterowana mikroprocesorowo ANGELANTONI INDUSTRIE s.p.a. Sunrise SU 340

Urządzenie pozwala na prowadzenie badań w zakresie temperatury -40/+180oC, oraz wilgotności 10 – 98%. Pojemność robocza ok. 336 l.

Stanowisko do badań metalograficznych

tanowisko do badań metalograficznych obejmuje następujące urządzenia:

Polerka Planopol – V

Mikroskop metalograficzny odwrócony IN-MM600: powiększenie do 1250x oraz binokular: powiększenie do 40x wraz z kamerą cyfrową pozwala prowadzić obserwacje mikroskopowe oraz makroskopowe elementów konstrukcyjnych ogniw;

Mikrotwardościomierz Nexus 423A: obciążenie 0,01-2 kg, pozwala prowadzić badania twardości metali, stopów oraz innych materiałów w zakresie osiągalnych obciążeń.

Stanowisko do badań korozyjnych

Stanowisko do badań korozyjnych obejmuje wannę z płaszczem grzejnym wraz z panelem sterowania oraz ramieniem odciągowym i umożliwia prowadzenie przyspieszonych testów odporności na korozję kolektorów prądowych (kratki), ogniw, akumulatorów.

Stanowisko do badań konstrukcyjnych akumulatorów

Stanowisko do badań konstrukcyjnych akumulatorów obejmuje trak poziomy, stół do rozbiórki ogniw/akumulatorów, urządzenie oscylacyjne, wykorzystywane jest do analizy elementów składowych akumulatorów i ogniw.

Stanowisko do badań elektrycznych baterii i ogniw rezerwowych

Urządzenie posiada 4 jednakowe kanały pomiarowe mogące pracować równolegle i niezależnie od siebie co umożliwia badanie np. wieloobwodowych baterii termicznych (do 4 czterech obwodów zasilających). Sposób obciążania baterii może mieć charakter zarówno oporowy jak i prądowy. Każdy z kanałów pozwala na wykonywanie pomiarów w zakresie od 0 do 50V i od 0 do 20A. Urządzenie posiada możliwość programowania dowolnych algorytmów wyładowania w dopuszczalnym zakresie prądowo-napięciowym.

Stanowisko przeznaczone do badań elektrycznych baterii rezerwowych (w tym termicznych) w trakcie ruchu wirowego badanej baterii.

Urządzenie posiada 3 jednakowe kanały pomiarowe mogące pracować równolegle i niezależnie od siebie co umożliwia badanie np. wieloobwodowych baterii termicznych (do 3 czterech obwodów zasilających). Sposób obciążania baterii może mieć charakter zarówno oporowy jak i prądowy. Każdy z kanałów pozwala na wykonywanie pomiarów w zakresie od 0 do 70V i od 0 do 20A. Zakres szybkości obrotów od -100obr/s do 100obr/s, maksymalne przyspieszenie obrotów wynosi 70obr/s2. Urządzenie posiada możliwość programowania dowolnych algorytmów wyładowania i zmian szybkości obrotów w dopuszczalnych zakresach.

Stanowisko do prowadzenia procesu formacji w warunkach nadzorowanych

Stanowisko do prowadzenia procesu formacji w warunkach nadzorowanych składa się z:

 • wieloobwodowego, sterowanego komputerowo urządzenia do ładowania/wyładowania układów elektrochemicznych wraz z sondami temperaturowymi i komputerem do obsługi urządzenia
 • pH metru z możliwością archiwizacji danych

Urządzenie pozwala prowadzić cykliczne badania elektryczne pojedynczych ogniw 2V lub akumulatorów o napięciu znamionowym 12V w zakresach natężenia prądu do 15A lub 30A z możliwością pomiaru temperatury obsługiwanego akumulatora w każdej jednostce (możliwość przymocowania czujnika termometrycznego do obudowy akumulatora). Pozwala na zaprogramowanie wstrzymania programu ze względu na przekroczenie temperatury i jego kontynuacji po obniżeniu do zadanej wartości. Urządzenie posiada 8 obwodów pomiarowych.

Urządzenie pozwala na pomiar pH, potencjału redox, przewodności właściwej oraz rezystancji.

Stanowisko do otrzymywania materiału elektroaktywnego

Stanowisko do otrzymywania materiału elektroaktywnego składa się z:

 • mieszarki laboratoryjnej z płaszczem chłodzącym;
 • prasy dwuwalcowej (walcarki) ze wskaźnikiem docisku;
 • pieca laboratoryjnego
 • wagosuszarki

Stanowisko pozwala na prowadzenie procesu wytwarzania powtarzalnych mas akumulatorowych o wysokim stopniu jednorodności, oraz wytwarzanie płyt akumulatorowych w warunkach regulowanych i  nadzorowanych.

Parametry mieszarki:

 • masa wsadu: ok. 5 kg
 • objętość zbiornika: ok. 2l
 • mieszalnik typu „zet”
 • mieszalnik wolnoobrotowy w przedziale od 0-60 obr/min z regulacją szybkości mieszania

Parametry pieca:

 • rodzaj: muflowy z drzwiami podnoszonymi do góry
 • temp. robocza: do 1200°C
 • komora pieca: szer. 280mm; wys.250mm; głęb.340mm
 • grzanie z trzech stron za pomocą ceramicznych płyt grzewczych
 • antykorozyjna obudowa

Parametry wagosuszarki:

 • maksymalne obciążenie: 110g
 • dokładność: 1mg
 • element grzewczy: halogen
 • temp. suszenia: do 250°C

mgr inż. Karol Kopciuch

tel:.+48 61 27 97 889
fax:. +48 61 27 97 897
e-mail : karol.kopciuch@claio.poznan.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl