MENU

Usługi

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl

Doradztwo i Consulting

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu oferuje kompleksową usługę wdrażania w organizacji Systemu Zarządzania Jakością wg PN/EN ISO 9001:2015.

Przygotowujemy firmy do auditów zewnętrznych klientów i jednostek certyfikujących oraz do audytów wewnętrznych systemów zarządzania:

  • ISO 9001:2015,
  • HACCP.

Wspieramy w zakresie doradztwa w obszarach optymalizacji procesów. Zakres prac obejmuje analizę przedsiębiorstwa pod kątem doskonalenia procesów. Pomoc w implementacji usprawnień w organizacji oraz w opracowywaniu narzędzi jakościowych.

Aktywnie uczestniczymy przy opracowywaniu wymaganej dokumentacji, pomagamy projektować procesy      i opracowywać procedury.

Doradzamy w zakresie prowadzenia przejrzystej i wygodnej udokumentowanej informacji.

Zapraszamy do kontaktu:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl