MENU

Usługi

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl

Szkolenia

Oferta szkoleń

Z uwagi na pandemię COVID-19 szkolenia realizowane są online
za pośrednictwem komunikatora MS Teams 

Łukasiewicz - IMN w Poznaniu proponuje szkolenia z zakresu doboru, budowy, działania, użytkowania i obsługi akumulatorów i baterii:Szkolenia z dziedziny chemicznych źródeł prądu 

 • kwasowo-ołowiowych;
 • niklowo - kadmowych i niklowo - wodorkowych;
 • srebrowo - cynkowych;
 • litowych.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy:

 • pracowników technicznej obsługi stanowisk pracy;
 • pracowników dozoru techniczno-technologicznego;
 • studentów i absolwentów szkół wyższych technicznych oraz doktorantów.

Wiedza przekazywana podczas szkoleń jest specjalistyczna i praktyczna, oparta na wieloletnim doświadczeniu. Instytut, jako niezależna od producentów i importerów jednostka, przekazuje informacje na temat chemicznych źródeł prądu na podstawie badań własnych.

Przykładowe szkolenia:

 1. Budowa, zasady działania i eksploatacji oraz kwestie bezpieczeństwa związane z akumulatorami litowo-jonowymi
 2. Eksploatacja baterii lotniczych typu 20KSX25P i 20KSX20P
 3. Budowa, eksploatacja i ocena jakości lotniczych akumulatorów kwasowo-ołowiowych oraz zasadowych

 


Szkolenia z dziedziny certyfikacji wyrobów i jakości 

Łukasiewicz - IMN w Poznaniu zaprasza do uczestnictwa w szkoleniach zorientowanych na certyfikację wyrobów oraz podnoszenie jakości wyrobów i usług:

 • Manager/ Pełnomocnik systemu zarządzania jakością wg PN/EN ISO 9001:2015,
 • Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg PN/EN ISO 9001:2015,
 • Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania wg normy wg PN/EN ISO 19011:2018,
 • Niezbędne narzędzia jakościowe w Twojej organizacji,
 • Metoda 5S, czyli jak stworzyć, utrzymać i zorganizować bezpieczne stanowisko pracy,
 • Raport 8D i problem solving – ustrukturowane podejścia do rozwiązywania problemów i ciągłego doskonalenia,
 • Jakie wymagania należy spełnić, aby certyfikować wyrób ?

Do udziału w szkoleniach zapraszamy:

 • Kadrę zarządzającą 
 • Kierowników i pracowników produkcji
 • Kierowników i pracowników działu jakości
 • Pracowników zajmujących się nadzorem nad bezpieczeństwem stanowisk pracy
 • Wszystkie osoby ceniące jakość i chętne do ciągłego doskonalenia pracy w firmie
Sieć Badawcza Łukasiewicz – IMN Oddział w Poznaniu oferuje wsparcie przy wdrażaniu i przeprowadzaniu auditów wewnętrznych w firmie systemu zarządzania jakością wg PN/EN ISO 9001:2015

Kontakt:

 


Inne:

Powyższa propozycja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl