MENU

Public bids

Łukasiewicz Research Network - Institute of Non-Ferrous Metals

(former Central Laboratory of Batteries and Cells)

Łukasiewicz Research Network - Institute of Non-Ferrous Metals

(former Central Laboratory of Batteries and Cells)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl

Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o. w Poznaniu, ul. Forteczna

Tender number: 3002/07/2009
Publication of results:

Ogłoszenie o zamówieniu dotyczącym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane:

Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o. w Poznaniu, ul. Forteczna

Dokumenty do pobrania:

Łukasiewicz Research Network - Institute of Non-Ferrous Metals

(former Central Laboratory of Batteries and Cells)

Łukasiewicz Research Network - Institute of Non-Ferrous Metals

(former Central Laboratory of Batteries and Cells)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl