MENU

Public bids

Łukasiewicz Research Centre - Institute of Non-Ferrous Metals

former Central Laboratory of Batteries and Cells

Łukasiewicz Research Centre - Institute of Non-Ferrous Metals

former Central Laboratory of Batteries and Cells

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl

Robty budowlane: termomodernizacja budynków B,C; wymiana instalacji sanitarnej budynku B; wymiana rozdzielni elektrycznej budynku B.

Tender number: 2-PN-2014
Publication of results: 24-06-2014 00:00

Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Roboty budowlane

1) termomodernizacja ( docieplenie i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej ) budynków B, C,

2) wymiana instalacji sanitarnej budynku B

3) wymiana rozdzielni elektrycznej budynku B

Numer sprawy: 2-PN-2014

Dokumenty do pobrania:

Łukasiewicz Research Centre - Institute of Non-Ferrous Metals

former Central Laboratory of Batteries and Cells

Łukasiewicz Research Centre - Institute of Non-Ferrous Metals

former Central Laboratory of Batteries and Cells

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl