MENU

Public bids

Łukasiewicz Research Network - Institute of Non-Ferrous Metals

(former Central Laboratory of Batteries and Cells)

Łukasiewicz Research Network - Institute of Non-Ferrous Metals

(former Central Laboratory of Batteries and Cells)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@imn.lukasiewicz.gov.pl

Bids < 130.000 PLN

Current
  • Current
  • Archive

Stanowisko do otrzymywania materiału elektroaktywnego

Tender number: -
Termin składania ofert: 13-05-2015 00:00
Koordynator sprawy:

READ MORE

Dostawa w formie leasingu operacyjnego wielokanałowego urządzenia do badań elektrochemicznych z opcją wykupu w ramach realizacji projektu pn. „Hybrydowy system magazynowania i buforowania energii podw

Tender number: 2-PN-2018
Termin składania ofert: 12-09-2018 00:00
Koordynator sprawy:

READ MORE

Modernizacja pomieszczeń Laboratorium Badań Chemicznych Źródeł Prądu poprzez dostosowanie do wymogów technicznych pracy aparatury, podniesienia możliwości badawczych oraz zwiększenia bezpieczeństwa pr

Tender number: 1/PN/2017
Termin składania ofert: 08-09-2011 00:00
Koordynator sprawy:

READ MORE

Dozór i ochrona osób i mienia oraz obiektu Instytutu Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

Tender number: 2-AP-2017
Termin składania ofert: 19-12-2017 00:00
Koordynator sprawy:

READ MORE

Usługa dozoru i ochrony osób i mienia oraz obiektu Instytutu Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

Tender number: 3-AP-2016
Termin składania ofert: 29-12-2016 00:00
Koordynator sprawy:

READ MORE

Stanowisko do otrzymywania materiału elektroaktywnego

Tender number: -
Publication of results: 13-05-2015 00:00

READ MORE

Dostawa w formie leasingu operacyjnego wielokanałowego urządzenia do badań elektrochemicznych z opcją wykupu w ramach realizacji projektu pn. „Hybrydowy system magazynowania i buforowania energii podw

Tender number: 2-PN-2018
Publication of results: 12-09-2018 00:00

READ MORE

Modernizacja pomieszczeń Laboratorium Badań Chemicznych Źródeł Prądu poprzez dostosowanie do wymogów technicznych pracy aparatury, podniesienia możliwości badawczych oraz zwiększenia bezpieczeństwa pr

Tender number: 1/PN/2017
Publication of results: 08-09-2011 00:00

READ MORE

Dozór i ochrona osób i mienia oraz obiektu Instytutu Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

Tender number: 2-AP-2017
Publication of results: 19-12-2017 00:00

READ MORE

Usługa dozoru i ochrony osób i mienia oraz obiektu Instytutu Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

Tender number: 3-AP-2016
Publication of results: 29-12-2016 00:00

READ MORE

Łukasiewicz Research Network - Institute of Non-Ferrous Metals

(former Central Laboratory of Batteries and Cells)

Łukasiewicz Research Network - Institute of Non-Ferrous Metals

(former Central Laboratory of Batteries and Cells)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@imn.lukasiewicz.gov.pl