MENU

Public bids

Łukasiewicz Research Network - Institute of Non-Ferrous Metals

(former Central Laboratory of Batteries and Cells)

Łukasiewicz Research Network - Institute of Non-Ferrous Metals

(former Central Laboratory of Batteries and Cells)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl

Dostawę, montaż i uruchomienie spektrometru emisyjnego ze wzbudzeniem plazmowym typu ICP-OES i mineralizatora.

Tender number: 1-PN-2014
Publication of results: 17-06-2014 00:00

Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawę, montaż i uruchomienie:

1) spektrometru emisyjnego ze wzbudzeniem plazmowym typu ICP-OES -1 szt

2 ) mineralizatora 1-szt

Numer sprawy: 1-PN-2014

Dokumenty do pobrania:

Łukasiewicz Research Network - Institute of Non-Ferrous Metals

(former Central Laboratory of Batteries and Cells)

Łukasiewicz Research Network - Institute of Non-Ferrous Metals

(former Central Laboratory of Batteries and Cells)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl