MENU

O nas

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl

Praca i staż

Oferty pracy
 • Oferty pracy
 • Oferty stażu

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH ODDZIAŁ W POZNANIU

CENTRALNE LABORATORIUM AKUMULATORÓW I OGNIW

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

 SPECJALISTY DS. JAKOŚCI

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, ul. Kręta 12, WIERZENICA

 

Zakres obowiązków:

 • realizowanie zadań zgodnie z obowiązującymi procedurami, gwarantującymi ich wymaganą jakość,
 • kontrola i badania materiałów detali i wyrobów,
 • identyfikowanie i opisywanie rodzaju wad niezgodności wyrobów oraz kontrolowanie zgodności wykonanego wyrobu zgodnie z dokumentacją techniczną,
 • ocenianie jakości materiałów zastosowanych do produkcji wyrobów i sporządzanie wniosków korygujących,
 • analizowanie procesu technologicznego wykonania wyrobów i sporządzanie wniosków dla poprawy jakości wyrobów,
 • opracowywanie dokumentów/instrukcji dotyczących kontroli jakości dostarczanych surowców  i usług na podstawie norm/warunków technicznych i wymagań klienta,
 • doskonalenie procesów kontroli jakości,
 • odpowiedzialność za jakość wyrobów kierowanych do klienta.

Wymagania wobec kandydata:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w obszarze kontroli jakości,
 • umiejętność czytania i korzystania z dokumentacji konstrukcyjnej,
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office,
 • odpowiedzialność i sumienność w działaniu,
 • zdolność do samodzielnego rozwiązywania problemów.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia kwalifikacji,
 • przyjazną atmosferę pracy.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji.

Termin i miejsce składania dokumentów:     Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „SPECJALISTA ds. JAKOŚCI” zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI  prosimy kierować do dnia 14.02.2020r. na adres:

 

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Metali Nieżelaznych  Oddział w Poznaniu
Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw
ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań

 

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.  Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny.

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji


SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH ODDZIAŁ W POZNANIU

CENTRALNE LABORATORIUM AKUMULATORÓW I OGNIW

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

SPECJALISTY DS. ZAKUPÓW

 

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział  w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw,  Zespół Zakupów i Zamówień ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań.

 

Zakres obowiązków:

 • realizowanie zakupów towarów na rynku krajowym/zagranicznym ,
 • koordynowanie i kontrolowanie dostaw,
 • negocjowanie warunków handlowych z dostawcami/terminu dostawy i warunków płatności,
 • prowadzenie pojazdów służbowych,
 • prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej.

Wymagania wobec kandydata:

 • wykształcenie średnie,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
 • prawo jazdy kategorii B
 • dobre umiejętności organizacyjne, systematyczność, i samodzielność w pracy,
 • znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office), elektroniczny obieg dokumentów,

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia kwalifikacji,
 • przyjazną  atmosferę w pracy.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:     Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem SPECJALISTA ds. ZAKUPÓW” zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI  prosimy kierować do dnia 14.02.2020 r. na adres:

 

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Metali Nieżelaznych  Oddział w Poznaniu
Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw
ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań

 

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny.

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji


 SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH ODDZIAŁ W POZNANIU

CENTRALNE LABORATORIUM AKUMULATORÓW I OGNIW

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

SPECJALISTY – TECHNOLOGA W ZAKŁADZIE ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW

 

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: 1/2 etatu

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań.

 

Zakres obowiązków:

 • udział w pracach naukowo-badawczych, rozwojowych i usługowych z dziedziny chemicznych źródeł prądu,
 • udział w opracowywaniu nowych technologii i wyrobów,
 • wprowadzanie do praktyki wyników badań naukowych i prac rozwojowych,
 • śledzenie stanu techniki i podnoszenie swoich kwalifikacji.

Wymagania wobec kandydata:

 • wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy inżyniera),
 • znajomość podstaw elektrochemii i technik elektroanalitycznych,
 • umiejętność i pasja do samodzielnego rozwiązywania problemów technicznych,
 • sumienność, doskonała organizacja pracy, praca zespołowa,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (poziom B1 lub wyżej).

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia kwalifikacji,
 • przyjazną  atmosferę w pracy.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:     Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „SPECJALISTA-TECHNOLOG” zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI  prosimy kierować do dnia 14.02.2020 r.  na adres:

 

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Metali Nieżelaznych  Oddział w Poznaniu
Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw
ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań

 

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.   Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny.

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji


 SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH ODDZIAŁ W POZNANIU

CENTRALNE LABORATORIUM AKUMULATORÓW I OGNIW

OGŁASZA

KONKURS NA STANOWISKO

Technolog

 Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw,
Zakład Elektrochemii Przemysłowej ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań.

Zakres obowiązków:

 • projektowanie, rozwój i symulacja układów elektronicznych,
 • tworzenie schematów elektrycznych urządzeń,
 • optymalizacja istniejących rozwiązań,
 • wykonywanie testów i prób na prototypach,
 • aktywne poszukiwanie nowych rozwiązań i twórcze uczestniczenie projektach realizowanych przez Pracodawcę,
 • projektowanie obwodów PCB,
 • tworzenie oprogramowania w C/C++ na mikrokontrolery,
 • opracowywanie plików i dokumentacji na potrzeby produkcji,
 • testy prototypów, tworzenie raportów.
 • nadzór nad wyposażeniem kontrolnopomiarowym,
 • inne prace według poleceń przełożonych związane z zajmowanym stanowiskiem, posiadanymi kwalifikacjami oraz uprawnieniami.

Wymagania wobec kandydata:

 • wykształcenie wyższe techniczne (elektronika, automatyka, mechatronika lub kierunki pokrewne),
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
 • dobre umiejętności organizacyjne, systematyczność, i samodzielność w pracy,
 • znajomość podstaw chemii z zakresu chemicznych źródeł prądu w tym układów zabezpieczających oraz battery management system,
 • praktyczna umiejętność programowania mikrokontrolerów,
 • dobra praktyczna znajomość elektroniki analogowej i cyfrowej,
 • zdolności manualne i umiejętność lutowania elementów SMD,
 • umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi,
 • biegła obsługa pakietu MS Office,
 • Mile widziane uprawnienia SEP bądź chęć do ich nabycia.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • elastyczne godziny pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia kwalifikacji,
 • przyjazną  atmosferę w pracy.

 Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:  Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Technolog” zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI  prosimy kierować na adres:

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Metali Nieżelaznych  Oddział w Poznaniu
Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny.

! Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji

! Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji

Prosimy o kontakt z uczelnianym Biurem Karier

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl