MENU

O nas

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl

Praca i staż

Oferty pracy
 • Oferty pracy
 • Oferty stażu

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH ODDZIAŁ W POZNANIU

CENTRALNE LABORATORIUM AKUMULATORÓW I OGNIW 

OGŁASZA

KONKURS NA STANOWISKO

TECHNIK W ZAKŁADZIE ELEKTROCHEMII PRZEMYSŁOWEJ

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: 2/5 etatu
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań

Zakres obowiązków:

 • projektowanie płytek PCB oraz ich wykonywanie,
 • samodzielne projektowanie układów elektronicznych,
 • udział w pracach naukowo-badawczych, rozwojowych i usługowych z dziedziny chemicznych źródeł prądu,
 • udział w opracowywaniu nowych technologii i wyrobów,
 • wprowadzanie do praktyki wyników badań naukowych i prac rozwojowych,
 • śledzenie stanu techniki i podnoszenie swoich kwalifikacji.

Wymagania wobec kandydata:

 • wykształcenie średnie,
 • znajomość podstaw elektroniki,
 • umiejętność programowania mikrokontrolerów za pomocą języka C/C++
 • umiejętność i pasja do samodzielnego rozwiązywania problemów technicznych,
 • projektowanie płytek PCB oraz ich wykonywanie,
 • samodzielne projektowanie układów elektronicznych,
 • sumienność, doskonała organizacja pracy, praca zespołowa,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (poziom B1 lub wyżej).

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia kwalifikacji,
 • przyjazną  atmosferę w pracy.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Termin i miejsce składania dokumentów:  Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „TECHNIK” zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI  prosimy kierować do dnia 13.10.2019 r. na adres:

 Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Metali Nieżelaznych  Oddział w Poznaniu
Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw
ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.
Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny.

! Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji
! Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji

Prosimy o kontakt z uczelnianym Biurem Karier

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl