MENU

O nas

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl

Praca i staż

Oferty pracy
 • Oferty pracy
 • Oferty stażu

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH ODDZIAŁ W POZNANIU

CENTRALNE LABORATORIUM AKUMULATORÓW I OGNIW

OGŁASZA

KONKURS NA STANOWISKO

 SPECJALISTA

W ZAKŁADZIE CERTYFIKACJI

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań

 

Zakres obowiązków

 • prowadzenie projektów certyfikacyjnych i procesów oceny wyrobów z zakresu chemicznych źródeł prądu,
 • analizowanie i ocena parametrów wyrobu w oparciu o wymagania (dyrektywy, normy,

procedury i inne dokumenty),

 • nadzorowanie dokumentacji związanej z prowadzonymi procesami certyfikacji,
 • prowadzenie auditów /inspekcji u klientów,
 • opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji systemowej

 

Wymagania wobec kandydata

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • doświadczenie na stanowiskach podobnych bądź pokrewnych,
 • 3-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu jakością,
 • doświadczenie w prowadzeniu auditów wewnętrznych,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację.

 

Oferujemy

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia kwalifikacji,
 • przyjazną atmosferę w pracy.

 

 Wymagane dokumenty

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe.
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji.

 

Termin i miejsce składania dokumentów: Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ SPECJALISTA W ZAKŁADZIE CERTYFIKACJI” zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI prosimy kierować do dnia 27.07.2020r. na adres:

 

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu
Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw
ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań

 

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny.

! Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji

! Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji

Prosimy o kontakt z uczelnianym Biurem Karier

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl