MENU

O nas

Instytut
Metali Nieżelaznych
Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium
Akumulatorów i Ogniw

Instytut
Metali Nieżelaznych
Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium
Akumulatorów i Ogniw

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl

Praca i staż

Oferty pracy
 • Oferty pracy
 • Oferty stażu

Specjalista ds. rozliczeń projektów

18.07.2018

Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu CLAiO poszukuje pracownika na stanowisko:

Specjalista ds. rozliczeń projektów

Miejsce pracy: Poznań

Opis stanowiska:

 • Sporządzanie, dbanie o kompletność, poprawność i właściwe oznakowanie dokumentacji księgowej;
 • Dbanie o prawidłową realizację działań zgodnie z harmonogramem projektu, monitorowanie wskaźników projektowych;
 • Weryfikacja wydatków i opisywanie dokumentów finansowych pod kątem ich kwalifikowalności i zgodności z projektem;
 • Przeprowadzanie procedur wyboru Wykonawców, zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz Ustawą prawo zamówień publicznych;
 • Współpraca z zespołem wewnętrznym odpowiedzialnym za realizację projektów – Kierownikiem projektów i księgowością, w tym pozyskiwanie i weryfikacja dokumentów i danych niezbędnych do rozliczenia projektu oraz wsparcie merytoryczne;
 • Praca w systemie SL2014 i innych niezbędnych do przygotowania i złożenia Wniosków o płatność;
 • Sporządzanie wniosków o płatność w systemie SL2014;
 • Przygotowanie dokumentacji oraz udział w kontrolach i audytach projektów;
 • Kontakt z Instytucją Pośredniczącą/ Zarządzającą w zakresie rozliczeń.

 Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe z zarządzania projektami lub ekonomicznym/finansowym – mile widziane;
 • Ukończenie kursów i szkoleń z zakresu realizacji i rozliczania projektów EFS/EFRR – mile widziane;
 • Minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie rozliczania (m.in. przygotowywania wniosków o płatność;
 • nadzorowanie realizacji oraz budżetu projektu) projektów –mile widziane;
 • Umiejętność zbierania i weryfikowania danych;
 • Samodzielność i umiejętność organizowania własnego czasu pracy;
 • Bardzo dobra znajomość MS Office, w tym Excel na poziomie średniozaawansowanym;
 • Znajomość systemu SL2014 i zasad realizacji oraz Wytycznych programowych.

Oferujemy:

 • Warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę;
 • Udział w realizacji różnorodnych zadań pozwalających na dużą samodzielność i dających pole do samorealizacji;
 • Pracę w młodym i otwartym Zespole.

Kandydatów prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 10.08.2018r. na adres kadry@claio.poznan.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw z siedzibą w Poznaniu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest Instytutu Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw z siedzibą w Poznaniu przy ul. Fortecznej 12. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Prosimy o kontakt z uczelnianym Biurem Karier

Instytut
Metali Nieżelaznych
Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium
Akumulatorów i Ogniw

Instytut
Metali Nieżelaznych
Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium
Akumulatorów i Ogniw

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl