MENU

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych
Oddział w Poznaniu

ul. Forteczna 12
61-362 Poznań

tel.: 61 27 97 800
fax: 61 27 97 897
e-mail: claio@imn.lukasiewicz.gov.pl

NIP: 631–020–07–71
REGON: 000027542–00058
KRS: 0000853498
BDO: 000011457