MENU

Działy i grupy badawcze

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@imn.lukasiewicz.gov.pl

Dział Certyfikacji i Jakości

  • Certyfikacja wyrobów
  • Kontakt

Jednostka Certyfikująca Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu świadczy usługi certyfikacji wyrobów z zakresu chemicznych źródeł prądu (akumulatory i baterie).

Procesy certyfikacji realizowane są zgodnie z wymaganiami norm krajowych, międzynarodowych i innych dokumentów normatywnych.

Jednostka wdrożyła i utrzymuje system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17065 (wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi).

Funkcjonujący system zarządzania zapewnia bezstronność, poufność i rzetelność usług.

Personel odpowiedzialny za ocenę zgodności posiada niezbędną wiedzę, kompetencje i doświadczenie, które zapewniają odpowiednie przeprowadzenie działań w zakresie oceny zgodności.

W ramach ciągłego doskonalenia systemu zarządzania dążymy do spełnienia oczekiwań Klientów, zgodnie z przyjętą Polityką Jakości i Polityką Bezstronności i Poufności.

Nadrzędną misją Działu jest zapewnienie wysokiego poziomu skuteczności i efektywności świadczonych usług oraz podnoszenie stopnia publicznego zaufania i wiarygodności procesów certyfikacyjnych realizowanych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu.

Zapraszamy do współpracy!

Szczegółowe informacje na temat korzyści z posiadania certyfikatu – (link)

Udostępniamy na życzenie:

  • Procedura certyfikacji
  • Program certyfikacji
  • Procedura Nadzór nad niezgodnościami/ reklamacje, skargi
  • Cennik
  • Rejestr wydanych certyfikatów
  • Rejestr wycofanych, z utraconą datą ważności oraz zawieszonych certyfikatów

mgr inż. Agnieszka Czupik

Phone: +48 61 2797 850
Mobile phone: +48 501 748 456
e-mail: agnieszka.czupik@imn.lukasiewicz.gov.pl

 


 


Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@imn.lukasiewicz.gov.pl