MENU

Zamówienia publiczne

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl

Zamówienia publiczne

Aktualne
  • Aktualne
  • Archiwalne

Wykonanie zasilania budynku C i D na terenie nieruchomości przy ul. Fortecznej 12 w Poznaniu

Nr sprawy: ZP/P/32a/21
Termin składania ofert: 03-11-2021 11:00
Koordynator sprawy:

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu udarowego

Nr sprawy: ZP/P/38/21
Termin składania ofert: 04-11-2021 11:00
Koordynator sprawy:

CZYTAJ WIĘCEJ

Wykonanie zasilania budynku C i D na terenie nieruchomości przy ul. Fortecznej 12 w Poznaniu

Nr sprawy: ZP/P/32/21
Termin składania ofert: 15-10-2021 11:00
Koordynator sprawy:

CZYTAJ WIĘCEJ

Przebudowa i remont pomieszczeń laboratoryjnych w celu uruchomienia nowych stanowisk badawczych w budynku „D” na terenie nieruchomości przy ul. Fortecznej 12 w Poznaniu

Nr sprawy: ZP/P/28/21
Termin składania ofert: 16-09-2021 11:00
Koordynator sprawy:

CZYTAJ WIĘCEJ

Przebudowa i remont pomieszczeń laboratoryjnych i ich adaptacja do uruchomienia nowych stanowisk badawczych w budynku D w Poznaniu przy ul. Fortecznej 12

Nr sprawy: ZP/P/21/21
Termin ogłoszenia wyników: 31-08-2021 12:00

CZYTAJ WIĘCEJ

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Nr sprawy: 6/PN/2020
Termin ogłoszenia wyników: 13-05-2021 00:00

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Sieci BadawczejŁukasiewicza - Instytutu Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw w okresie od 01-01 2021 do 31-12-2021 roku

Nr sprawy: 7/PN/2020
Termin ogłoszenia wyników: 24-11-2020 14:00

CZYTAJ WIĘCEJ

Świadczenie całodobowo usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów i urządzeń Łukasiewicz - IMN CLAiO przez pracowników z Koncesjonowanej Agencji Ochrony posiadającej status SUFO

Nr sprawy: 8/PN/2020
Termin ogłoszenia wyników: 10-11-2020 12:00

CZYTAJ WIĘCEJ

Modernizacja Laboratorium przy ul Fortecznej 12 - Rozbudowa budynków przynależnych do budynku „B”

Nr sprawy: 6/PN/2020
Termin ogłoszenia wyników: 22-10-2020 13:30

CZYTAJ WIĘCEJ

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl