MENU

O nas

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl

Praca i staż

Oferty pracy
 • Oferty pracy
 • Oferty stażu

 SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH ODDZIAŁ W POZNANIU

OGŁASZA

KONKURS NA STANOWISKO

PRACOWNIKA TECHNICZNEGO

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 3

Miejsce wykonywania pracy: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu, DZIAŁ PRODUKCJI SPECJALNEJ, ul. Kręta 12,WIERZENICA oraz ul. Forteczna 12 POZNAŃ.

 

Zakres obowiązków:

 • udział w pracach produkcyjnych i usługowych z dziedziny chemicznych źródeł prądu,
 • obsługa narzędzi, przyrządów i maszyn produkcyjnych oraz sprzętu laboratoryjnego,
 • prace manualne: wykonywanie elementów i półproduktów, montaż, znakowanie, pakowanie gotowego wyrobu,
 • wykonywanie bieżących sprawdzeń/konserwacji wyposażenia pomiarowego/maszyn/urządzeń zgodnie z obowiązującymi instrukcjami,
 • realizowanie zadań zgodnie z procesami w zintegrowanym systemie zarządzania,
 • dokumentowanie procesu produkcyjnego, samokontrola jakości półproduktów i wyrobu gotowego,
 • realizowanie zadań zgodnie z planem produkcyjnym,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego w ramach zajmowanego stanowiska.

 

Wymagania wobec kandydatki/kandydata:

 • zdolności manualne,
 • sumienność, umiejętność pracy w zespole, odporność na pracę monotonną,
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów technicznych,
 • zdolność do pracy w systemie 3-zmianowym,
 • preferowane jest wykształcenie średnie techniczne lub zawodowe techniczne w kierunkach: mechanicznym, chemicznym, elektrotechnicznym,

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia kwalifikacji,
 • przyjazną atmosferę w pracy.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane uprawnienia.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:  Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ PRACOWNIK TECHNICZNY” zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną ZGODĄ  NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI i oświadczeniem o zapoznaniu się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ  W PROCESIE REKRUTACJI  prosimy kierować do dnia 07.04.2023r. na adres: 

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Metali Nieżelaznych  Oddział w Poznaniu
ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji

Prosimy o kontakt z uczelnianym Biurem Karier

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl