MENU

O nas

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@imn.lukasiewicz.gov.pl

Praca i staż

Oferty pracy
 • Oferty pracy
 • Oferty stażu

 SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH ODDZIAŁ W POZNANIU

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

SPECJALISTY

W DZIALE LOGISTYKI I OBSŁUGI PRODUKCJI SPECJALNEJ

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań

 

Zakres obowiązków

 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania sekretariatu,
 • wsparcie organizacyjne i administracyjne Dyrekcji,
 • prowadzenie kalendarza spotkań Dyrektora oraz kluczowej korespondencji,
 • przygotowywanie na potrzeby Dyrekcji:
  • prezentacji,
  • dokumentacji i informacji na spotkania,
  • projektów treści Zarządzeń i Decyzji,
  • raportów, sprawozdań, pism, listów, kwerend, korespondencji mailowej i tradycyjnej oraz innych dokumentów,
 • dokonywanie tłumaczeń pisemnych i ustnych,
 • nadzorowanie, organizowanie narad i spotkań Dyrekcji oraz protokołowanie ich przebiegu (notowanie ustaleń i decyzji),
 • gromadzenie dokumentacji dotyczącej: kontroli zewnętrznych, podstaw prawnych działalności Instytutu,
 • organizowanie podróży służbowych Dyrekcji (rezerwacja biletów, hoteli)
 • współudział w:
  • tworzeniu procedur we współpracy z innymi działami,
  • organizacji spotkań firmowych,
 • obsługa systemu obiegu dokumentów i koordynacja obiegu korespondencji,
 • obsługa i udzielanie informacji klientom zewnętrznym i wewnętrznym oraz dbanie o dobry wizerunek Instytutu,
 • Nadzorowanie działań związanych z działalnością promocyjną Oddziału,
 • Analizowanie rynku pod kątem oferty Oddziału,
 • Redagowanie i publikowanie informacji w serwisach internetowych,
 • Opracowanie i edycja materiałów promocyjnych/komunikatów przy współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi,

Wymagania wobec kandydata

 • minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (koordynacja pracy biura, Asystent/Asystentka Zarządu),
 • wykształcenia wyższego (preferowane np. ekonomia, administracja, prawo, finanse),
 • bardzo dobrej organizacji pracy własnej i umiejętności ustalania priorytetów,
 • umiejętności koordynowania wielu zadań jednocześnie,
 • doskonałej umiejętności komunikacji w języku polskim i angielskim,
 • silnej motywacji do pracy i samorozwoju,
 • umiejętności działania pod presją czasu,
 • pro-aktywności i dbałości o szczegóły,
 • pogodnego usposobienia i pozytywnego nastawienia do wyzwań,
 • umiejętności pracy zespołowej,
 • znajomości obsługi pakietu MS Office – w szczególności PowerPoint, Excel i Word.
 • mile widziany kurs archiwalny I stopnia.

 Oferujemy

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia kwalifikacji,
 • przyjazną atmosferę w pracy.

 Wymagane dokumenty

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „SPECJALISTA W DZIALE LOGISTYKI I OBSŁUGI PRODUKCJI SPECJALNEJ” zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI i oświadczeniem o zapoznaniu się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ  W PROCESIE REKRUTACJI  prosimy kierować do dnia 20.02.2024r.  na adres:

 Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych  Oddział w Poznaniu
ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań

 albo za pośrednictwem aplikacji e-recruiter na portalach z ogłoszeniami o pracę do dnia 20.02.2024r.

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=49edf18dc9ea4f71a55138e0ac852b41

 Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji


  

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH ODDZIAŁ W POZNANIU

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

SPECJALISTY TECHNICZNEGO

UTRZYMANIA OBIEKTÓW

W DZIALE LOGISTYKI I OBSŁUGI PRODUKCJI SPECJALNEJ

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań

 Zakres obowiązków

 • udział w opracowaniu planów remontów, przeglądów i konserwacji instalacji oraz urządzeń infrastruktury technicznej,
 • bieżące utrzymanie obiektów, w tym m.in.: przyjmowanie zgłoszeń o awariach i zarządzanie ich naprawami, zgłaszanie niezbędnych przeglądów i napraw, nadzór nad dokumentacją,
 • koordynowanie prac remontowo-budowlanych, współpraca z generalnymi wykonawcami w zakresie planowanych inwestycji budowlanych i zakupów stanowisk badawczych, nadzorowanie prac,
 • nadzór nad planowanymi inspekcjami i przeglądami instalacji, urządzeń i budynków
 • utrzymanie ciągłości pracy stanowisk badawczych oraz zapewnienie bezpiecznych warunków eksploatacji,
 • udział w czynnościach wykonywanych przez instytucje państwowe związane z utrzymaniem obiektów, instalacji i urządzeń,
 • tworzenie harmonogramu przeglądów, aktualizacji i koordynacja realizacji przeglądów,
 • czynny udział w bieżących projektach w Instytucie, opiniowanie i zatwierdzanie dokumentacji technicznej,
 • współpraca i nadzór nad firmami zewnętrznymi, wykonawcami, podwykonawcami i serwisami,
 • stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych, bieżąca znajomość przepisów dotyczących realizowanych obowiązków oraz umiejętność praktycznego ich stosowania (funkcjonowanie Oddziału w ramach Instytutu i Sieci Badawczej Łukasiewicz).

Wymagania wobec kandydata

 • Kandydaci na stanowisko specjalisty technicznego powinni:
 • posiadać wykształcenie min. średnie techniczne,
 • posiadać doświadczenie zawodowe w eksploatacji instalacji technicznych, utrzymaniu ruchu, zarządzaniu nieruchomościami lub pokrewne,
 • umiejętność samodzielnego diagnozowania i rozwiązywania problemów techniczno-organizacyjnych,
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 • znać język angielski w stopniu komunikatywnym,
 • posiadać znajomość narzędzi Microsoft Office w stopniu zaawansowanym,
 • mile widziane uprawnienia SEP G I, II E/D,
 • umiejętność pracy w zespole oraz koordynowania działań,
 • posiadać prawo jazdy kategorii B.

Oferujemy

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia kwalifikacji,
 • przyjazną atmosferę w pracy.

  Wymagane dokumenty

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji.

Termin i miejsce składania dokumentów:  Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „SPECJALISTA TECHNICZNY UTRZYMANIA OBIEKTÓW W DZIALE LOGISTYKI I OBSŁUGI PRODUKCJI SPECJALNEJ”

zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI i oświadczeniem o zapoznaniu się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ  W PROCESIE REKRUTACJI  prosimy kierować do dnia 29.02.2024r.  na adres:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych  Oddział w Poznaniu
ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań
albo za pośrednictwem aplikacji e-recruiter https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=6777bbf85eb0402096e26aab3770aa6c  na portalach z ogłoszeniami o pracę do dnia  29.02.2024r.

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji

Prosimy o kontakt z uczelnianym Biurem Karier

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@imn.lukasiewicz.gov.pl