MENU

Produkty i usługi

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl

Ekspertyzy

W Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu przeprowadzane są ekspertyzy i analizy konstrukcyjno-technologiczne akumulatorów i ogniw oraz ocena stanu ich elementów składowych, takich jak:

 • elektrody dodatnie i ujemne,
 • połączenia mostkowe (COS) i międzygrodziowe (TTP),
 • separatory,
 • elektrolit.

Specjaliści wykonują ekspertyzy dotyczące stosowanych materiałów w układach:

 • litowych,
 • zasadowych,
 • kwasowych,
 • kondensatorach elektrochemicznych,
 • bateriach rezerwowych,

a także dotyczące komercyjnych ogniw:

 • litowych,
 • zasadowych,
 • kwasowych,
 • kondensatorów elektrochemicznych,
 • baterii rezerwowych.

Ponadto Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu oferuje:

 • analizy eksploatacyjne akumulatorów i baterii,
 • analizy parametrów użytkowych akumulatorów i baterii,
 • dokonanie oceny możliwości dalszej eksploatacji baterii pierwotnych i rezerwowych,
 • wytwarzanie modeli i prototypów baterii termicznych (pojedynczych egzemplarzy i partii),
 • opracowywanie założeń konstrukcyjno-technologicznych do produkcji chemicznych źródeł prądu,
 • opracowywanie i wdrażanie technologii z zakresu materiałów do produkcji chemicznych źródeł prądu,
 • opracowanie dokumentacji technicznej procesów technologicznych w przemyśle akumulatorowym,
 • pomoc techniczną dotyczącą doboru i warunków eksploatacji akumulatorów i baterii,
 • pomoc w zakresie wprowadzania nowych technologii w produkcji akumulatorów i baterii.

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl