MENU

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@imn.lukasiewicz.gov.pl

Projekty inwestycyjne

Modernizacja Laboratorium w celu zwiększenia zdolności badawczych na potrzeby rozwoju rynku motoryzacyjnego i elektromobilności

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020

Projekt nr RPWP.01.01.00-30-0003/17-00

Realizacja: 2018-2021

Projekt realizowany w ramach konsorcjum naukowo-przemysłowego w składzie:

  • Lider konsorcjum:
    • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu (Łukasiewicz – IMN)
  • Konsorcjanci:
    • EXIDE Technologies S.A.,
    • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji (Łukasiewicz – PIMOT)
    • Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.

Cele projektu

Głównym zadaniem projektu jest modernizacja infrastruktury akredytowanego Laboratorium Badań Chemicznych Źródeł Prądu w celu stworzenia nowoczesnej bazy badawczej źródeł zasilania do elektromobilności. Prace inwestycyjne obejmują zarówno prace budowlane jak i adaptacyjne oraz nabycie maszyn i urządzeń, które umożliwią realizację pełnych badań mechanicznych, klimatycznych i elektrycznych baterii przeznaczonych do pojazdów o napędzie elektrycznym. W rezultacie projekt pozwoli rozszerzyć ofertę o nowe, niedostępne w Polsce i usługi z zakresu elektromobilności oraz zapewni wzrost jego potencjału innowacyjnego i badawczego.

Planowane efekty

Efektem realizacji projektu będzie to unikatowa na skalę nie tylko kraju, ale i Europy baza badawcza o szerokich i uniwersalnych możliwościach badawczych. Planowane jest rozszerzenie zakresu akredytacji Laboratorium o pełne spektrum testów zawartych w regulacji R100, co umożliwi naszym partnerom projektowym przeprowadzenie procesu homologacji zarówno samych podzespołów  (akumulatorów i baterii) jak i całych pojazdów z napędem elektrycznym. Dostępność infrastruktury badawczej będzie równa dla wszystkich zainteresowanych podmiotów zarówno krajowych jak i zagranicznych, co zapewni rozwój całego sektora gospodarki.

Wartość projektu netto: 6 070 000 PLN

Wysokość dofinansowania FE: 4 288 455 PLN

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@imn.lukasiewicz.gov.pl