MENU

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@imn.lukasiewicz.gov.pl

Działalność statutowa

Tematyka badań:

Przedmiotem działania Łukasiewicz - IMN Oddział w Poznaniu jest prowadzenie prac naukowo – badawczych i rozwojowych w zakresie chemicznych źródeł prądu, w tym prac konstrukcyjnych, projektowo – technologicznych i doświadczalnych zmierzających do przygotowania nowych wyrobów oraz urządzeń służących do ich produkcji, doskonalenie metod wytwarzania i nadzór nad wdrażaniem wyników prac u odbiorcy produkcja doświadczalna i małoseryjna chemicznych źródeł energii i urządzeń do ich produkcji.

Prowadzone obecnie badania zmierzające do rozwoju dziedziny chemicznych źródeł prądu realizowane są w kilku obszarach tematycznych:

1) Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania:

opracowanie nowych wysokowydajnych sorbentów wodoru oraz metod wytwarzania elektrod kompozytowych i elektrokatalizatorów do ogniw paliwowych; wytwarzanie materiałów elektrodowych dla ogniw Li-ion i superkondensatorów oraz wytwarzanie nowego typu elektrolitów organicznych i polimerowych dla ogniw Li-ion; opracowanie baterii rezerwowych dla odbiorcy specjalnego opartych na nowych typach materiałów.

2) Zastąpienie akumulatorów typu Ni-Cd przez akumulatory Ni-MH w celu wyeliminowania kadmu ze środowiska.

3) Unowocześnianie i poprawa jakości akumulatorów ołowiowych.

4) Metody regeneracji i recyclingu zużytych akumulatorów.

5) Nowe układy elektrochemiczne do różnorodnych zastosowań.

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@imn.lukasiewicz.gov.pl