MENU

O nas

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@imn.lukasiewicz.gov.pl

Osiągnięcia

Nagrody
Wyróżnienie w konkursie "Laur Innowacyjności 2016"

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – Naczelna Organizacja Techniczna postanowiła w 2016 roku przyznać Łukasiewicz – IMN Oddział w Poznaniu wyróżnienie w Konkursie im. Stanisława Staszica w kategorii „technika wojskowa”.

Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu otrzymało wyróżnienie za baterię termiczną BTR – 10 wchodzącą w skład rodziny baterii termicznych amunicji precyzyjnego rażenia. Wszystkie baterie termiczne produkowane przez Ł-IMN Oddział w Poznaniu są wynikiem własnych badań, opracowań i doświadczeń. Bateria termiczna BTR – 10 jest przeznaczona do zasilania inteligentnych pocisków moździerzowych typu APR-120, jest odporna na przeciążenia startowe rzędu 90 000 m/s.

Pryzmat Innowacyjności "Innowacje dla Sił Zbrojnych RP" 2016

Łukasiewicz – IMN Oddział w Poznaniu otrzymało Nagrodę III Stopnia w kategorii Nauka w II edycji konkursu”Innowacje dla Sił Zbrojnych” RP zorganizowanym przez Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych na najlepsze rozwiązanie techniczne w dziedzinie obronności.

Łukasiewicz – IMN Oddział w Poznaniu zostało nagrodzone za baterię termiczną BTR – 06, opracowanej oraz wytworzonej przez zespół

Warto wspomnieć, że Łukasiewicz – IMN Oddział w Poznaniu jest jedynym producentem tego typu baterii w Polsce.

Brązowy Laur Innowacyjności 2015

Łukasiewicz – IMN Oddział w Poznaniu po raz kolejny zostało laureatem prestiżowego Konkursu im. Stanisława Staszica i otrzymało Brązowy Laur Innowacyjności 2015 za baterię termiczną BTR – 06.

Laury Innowacyjności przyznawane są corocznie przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – Naczelną Organizację Techniczną produktom, technologiom i usługom oraz innym rozwiązaniom  wyróżniającym się pod względem innowacyjności i które mogą mieć szczególny wpływ na przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.

ZŁOTY MEDAL na targach ITM Polska 2014

Nasza firma zdobyła ZŁOTY MEDAL na targach MTP Innowacje – Technologie – Maszyny Polska 2014 za opracowanie wspólnie z producentem akumulatorów AUTOPART sp. z o.o. innowacyjnej gamy akumulatorów GALAXY GOLD POWER.

Brązowy Laur Innowacyjności

Łukasiewicz – IMN Oddział w Poznaniu otrzymało BRĄZOWY LAUR INNOWACYJNOŚCI w trzeciej edycji konkursu NOT im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „LAUR INNOWACYJNOŚCI 2013” w kategorii Inżynieria materiałowa – wyrób za projekt „Uruchomienie produkcji akumulatorów ołowiowych rozruchowych z elektrodą dodatnią otrzymaną metodą cięto-ciągnioną.” Współtwórcą naszego sukcesu jest firma: AUTOPART S.A., w Mielcu, w której nastąpiło wdrożenie wyników naszych prac badawczych.

ZŁOTY MEDAL na targach Innowacje - Technologie - Maszyny Polska 2009

Na targach Innowacje – Technologie – Maszyny Polska 2009 w konkursie Transfer Wyników Badań Naukowych do Praktyki Gospodarczej CLAiO zdobyło ZŁOTY MEDAL za Technologię produkcji wysokiej jakości akumulatorów ołowiowo – kwasowych. Współtwórcą naszego sukcesu jest LOXA Sp. z o. o., w której nastąpiło wdrożenia wyników naszych prac badawczych.

Patenty

Wykonywane w Łukasiewicz – IMN Oddział w Poznaniu prace naukowe, naukowo-badawcze i aplikacyjne niejednokrotnie prowadzą do innowacyjnych rozwiązań, będących przedmiotem ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej.

Wdrożenia

Działalność naukowa Łukasiewicz – IMN Oddział w Poznaniu jest w szczególności ukierunkowana na opracowywanie i unowocześnianie systemów prądotwórczych, a owocami naszej pracy są liczne wdrożenia w przemyśle chemicznych źródeł prądu.

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@imn.lukasiewicz.gov.pl