MENU

Produkty i usługi

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl

ADR

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych został upoważniony przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących badań, klasyfikacji oraz warunków dopuszczenia do przewozu towarów niebezpiecznych klas: 4.3, 8 i 9 w odniesieniu do akumulatorów i ogniw.

Plik do pobrania:   Zarządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii

Kontakt:

mgr inż Agnieszka Czupik Phone: +48 61 2797 850 Mobile phone: + 48 501 748 456 E-mail: agnieszka.czupik@imn.lukasiewicz.gov.pl  

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl