MENU

Produkty i usługi

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@imn.lukasiewicz.gov.pl

Certyfikacja

Usługa certyfikacji wyrobów skierowana jest w szczególności do producentów i importerów akumulatorów i ogniw oraz przedsiębiorców wykorzystujących w swoich produktach mobilne źródła zasilania, dla których priorytetem jest jakość potwierdzona przez niezależną jednostkę certyfikującą. 

Funkcjonująca w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu, Jednostka Certyfikująca po pomyślnym ukończeniu procedury certyfikacyjnej wydaje decyzję o przyznaniu certyfikatu zgodności badanego wyrobu z odpowiednimi dokumentami normatywnymi. 

KORZYŚCI Z POSIADANIA CERTYFIKATU NA WYROBY

Dla producenta

Dla użytkownika

Dla importera

Dla organów władzy

 • potwierdzenie uzyskania wysokiego standardu wyrobu
 • podniesienie prestiżu firmy  
 • przewaga konkurencyjna na rynku krajowym i zagranicznym
 • spełnienia wymagań prawnych dotyczących wprowadzania wyrobów do obrotu
 • uzyskanie przewagi w zamówieniach publicznych
 • potwierdzenie wiarygodności przez niezależną jednostkę certyfikującą
 • pewność, że firma jest efektywnie zarządzana i realizuje założone cele
 • możliwość zbytu danych wyrobów
 • zwiększone zaufanie klientów
 • unikniecie strat z tytułu reklamacji lub niespełnienia wymagań prawnych
 • ułatwienie dokonania właściwego wyboru wyrobu
 • wysoki stopień zaufania, w odniesieniu do tego, że wyrób spełnia deklarowane parametry
 • rezygnacja z prowadzenia własnych kontroli poprzez przeniesienie kosztów na producenta-posiadacza certyfikatu
 • przewaga konkurencyjna na rynku krajowym i zagranicznym
 • spełnienie wymagań prawnych dotyczących wprowadzania wyrobów do obrotu
 • zwiększone szanse na pozyskiwanie rynków  
 • obniżenie kosztów nadzoru rynku poprzez nadzorowanie wyrobów przez niezależną jednostkę certyfikującą
 • ułatwienie w wyborze odpowiednich wyrobów podczas uczestnictwie w zamówieniach publicznych
 • poprawa bezpieczeństwa osób oraz środowiska
 • ułatwienie prowadzenia procesu oceny spełniania wymagań dla wydania zgodności danego wyrobu

Więcej o certyfikacji - klik

 

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@imn.lukasiewicz.gov.pl