MENU

Wydarzenia

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@imn.lukasiewicz.gov.pl

Konferencja 2016

Współczesne możliwości zastosowań chemicznych źródeł prądu

Konferencja Naukowo-Techniczna
6-8 kwietnia 2016 r.
Pałac Mierzęcin Wellness & Wine Resort

Konferencja naukowo-techniczna pt. "Współczesne możliwości zastosowań chemicznych źródeł prądu" odbyła się w dniach 6 - 8 kwietnia 2016 r. w Pałacu Mierzęcin Wellness & Wine Resort.

Celem konferencji było przede wszystkim umożliwienie wymiany i rozpowszechnienia wiedzy oraz doświadczeń związanych z rozwojem nowoczesnych technik i technologii w poszczególnych sektorach polskiego przemysłu, które wymagają wykorzystania mobilnych źródeł prądu.

Dziękujemy za interesujące wystąpienia i towarzyszące im dyskusje oraz za cenne spostrzeżenia dotyczące dalszego rozwoju branży chemicznych źródeł prądu w Polsce.


Materiały konferencyjne

⇧ Powrót na górę

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@imn.lukasiewicz.gov.pl