MENU

Usługi

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl

Certyfikacja

IMN CLAiO realizuje certyfikuję chemicznych źródeł prądu zgodnie z przyjęta Polityką Jakości przy zapewnieniu rzetelności i bezstronności działania.

Dostęp do prowadzonych usług mają wszyscy klienci.

Zakład Certyfikacji zapewnia poufność informacji w zakresie wszystkich uzyskanych w procesie certyfikacji informacji z wyjątkiem szczególnych przypadków przewidzianych przepisami prawa.

Zakres działania Zakładu Certyfikacji

  • Certyfikacja chemicznych źródeł prądu na zgodność z wymaganiami norm krajowych i międzynarodowych oraz innych dokumentów normatywnych;
  • Prowadzenie auditów lub kontroli warunków organizacyjno-technicznych do realizowania stabilnej produkcji lub importu u Klientów.
  • Wykonywanie auditów wewnętrznych i zewnętrznych;
  • Przeglądy zarządzania;
  • Świadczenie usług w zakresie normalizacji;
  • Opiniowanie norm i innych dokumentów;
  • Ocena dokumentacji systemowej.

Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj.

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl