MENU

Zakłady i pracownie

Instytut
Metali Nieżelaznych
Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium
Akumulatorów i Ogniw

Instytut
Metali Nieżelaznych
Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium
Akumulatorów i Ogniw

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl

Laboratorium Badań Chemicznych Źródeł Prądu

 • Opis
 • Badania
 • Aparatura badawcza
 • Kontakt

Laboratorium prowadzi badania z zakresu sprawdzania parametrów elektrycznych, mechanicznych, klimatycznych oraz parametrów bezpieczeństwa użytkowania i transportowania wszystkich typów akumulatorów i baterii.

Zakres działania Laboratorium:

 • Badanie parametrów elektrycznych, mechanicznych, klimatycznych oraz parametrów bezpieczeństwa użytkowania i transportowania wszystkich typów akumulatorów i baterii;
 • Opracowywanie, opiniowanie i wdrażanie nowych metod badań oraz systemów kontrolno-pomiarowych;
 • Współpraca z Polskim Centrum Akredytacji, przestrzeganie zasad utrzymywania akredytacji laboratorium.

W celu zapewnienia wysokiej jakości realizowanych badań oraz potwierdzenie kompetencji do ich wykonywania, Laboratorium wdrożyło system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025. Od 1997 roku Laboratorium jest akredytowaną jednostką badawczą Instytutu oraz posiada Certyfikat Akredytacji Nr AB 124.

Do pobrania:

Wanna temperaturowa

570 mm x 1200 mm

Max temperatura: 75°C

Digatron

Digatron UBT 50-12-6
• Imax  = 50 A; Umax = 12V

Digatron UBT 100-12-3
• Imax  = 100 A; Umax = 12V

Digatron UBT 200-09-2S
• Imax  = 60A; Umax = 9V
• Imax  = 200A; Umax = 9V

Digatron UBT 100-18-4
• Imax  = 100A; Umax = 18V

Digatron HEW 1500-6
•Imax  = 1500A; Umax = 12V

Digatron HEW 2000-12 ME
• Imax  = 2000A; Umax = 15V

Digatron IBTR 800-36S
• Imax  = 800A; Umax = 36V

Digatron IBTR 1500/400
• Imax wyład. = 1500A  /  30V ÷ 10V
• Imax ład. = 400A  /  10V ÷ 36V

Digatron SBT 5-15-2
• Imax  = 5A; Uznam. = 15V

Digatron SBT 5-20-2
• Imax  = 5A; Umax = 20V

Digatron SBT 5-5-3
• Imax  = 5A; Umax = 5V

Digatron MCT 5-16-32
• Imax  = 5A; Umax = 16V

Digatron BNT 50-100-3
• Imax  = 50A; Umax = 100V

Digatron BNT 50-100-3
• Imax  = 50A; Umax = 100V

Miernik rezystancji HIOKI 3554

Cztery zakresy pomiarowe rezystancji wewnętrznej:

3,000m/30,00/300,0/3,000 Ω
Częstotliwość pomiarowa: 1 kHz ±30 Hz

System wibracyjny Tira TV 56280/LS-180

System wibracyjny Tira
TV 56280/LS-180

Siła dla przebiegu sinus max: 8000 N
Siła dla przebiegu random max: 8000 N
Siła dla szoków: 16 000 N
Zakres częstotliwości : DC – 3000Hz

Klimatyczna komora próżniowa UD 150 C

zakres temperatur -70/+100°C

ciśnienie do 1 mbar

Komora temperaturowa

zakres temperatur
– 40°C  ÷  +180°C

Komora klimatyczna

– 70°C  ÷  + 180°C

wilgotność do 98%

mgr Kamil Frączek

tel:.+48 61 27 97 882
fax:. +48 61 27 97 897
mobile:. +48 516 068 981
e-mail: kamil.fraczek@claio.poznan.pl

Świadczenie usług w zakresie:

 • Badania parametrów wszystkich typów chemicznych źródeł prądu zgodnie z wymaganiami norm krajowych i międzynarodowych, programami badań Klientów oraz innych dokumentów normatywnych;
 • Badania zdawczo-odbiorcze wyrobów specjalnych.

Laboratorium prowadzi następujące badania:

 • zakres akredytacji
 • pojemność (wyładowanie)
 • zdolność przyjmowania ładunku
 • zdolność rozruchowa CCA do 2000A
 • zdolność zachowania ładunku
 • odporność cykliczna (trwałość)
 • zużycie wody
 • wyładowanie wysokim prądem
 • przydatność do pracy rezerwowej
 • prąd zwarcia i rezystancja wewnętrzna
 • max dopuszczalne natężenie prądu wyładowania
 • przyjmowanie ładunku po głębokim wyładowaniu
 • badanie odporności na korozje
 • przeładowanie
 • zwarcia
 • testy w podwyższonych i obniżonych temperaturach
 • szoki termiczne
 • cykliczne zmiany temperatur
 • testy w obniżonym i podwyższonym ciśnieniu
 • odporność na zwiększoną wilgotność
 • wibracje sinusoidalne oraz random
 • udary mechaniczne

Laboratorium prowadzi badania wg :

 • testów transportowych UN 38.3
 • PN-EN 50342
 • PN-EN 60086-1 PN-EN 60086-2
 • PN-EN 62133
 • PN-EN 60896-11
 • i innych dokumentów, dyrektyw i specyfikacji producentów

Instytut
Metali Nieżelaznych
Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium
Akumulatorów i Ogniw

Instytut
Metali Nieżelaznych
Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium
Akumulatorów i Ogniw

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl