MENU

Zakłady i pracownie

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl

Zakład Certyfikacji

  • Opis
  • Dokumenty do pobrania
  • Kontakt

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu, Zakład Certyfikacji jest Jednostką Certyfikującą Wyroby oceniającą zgodność, jako strona trzecia.

Zakład Certyfikacji wdrożył i utrzymuje system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17065.

Funkcjonujący w Jednostce Certyfikującej system zarządzania zapewnia bezstronność, poufność i rzetelność usług. Zakresem certyfikacji objęte są wszystkie rodzaje i typy chemicznych źródeł prądu.

Dostępność do usług Jednostki mają wszyscy Wnioskujący, których działalność pokrywa się z zakresem jej funkcjonowania.

Personel odpowiedzialny za ocenę zgodności posiada niezbędną wiedzę, kompetencje i doświadczenie, które zapewniają odpowiednie przeprowadzenie działań w zakresie oceny zgodności.

Nadrzędną misją Jednostki Certyfikującej jest zapewnienie wysokiego poziomu skuteczności i efektywności świadczonych usług oraz podnoszenie stopnia publicznego zaufania i wiarygodności procesów certyfikacyjnych realizowanych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu.

Zapraszamy do współpracy!

mgr inż. Marta Wrembel

tel.: 61 2797 823
kom.: 501 748 456
e-mail: marta.wrembel@claio.poznan.pl

  1. Wniosek o certyfikację (pobierz),
  2. Informator dla Klienta (pobierz),
  3. Procedura certyfikacji – udostępniana na życzenie
  4. Program certyfikacji – udostępniany na życzenie,
  5. Cennik – udostępniany na życzenie,
  6. Rejestr wydanych certyfikatów – udostępniany na życzenie,
  7. Rejestr wycofanych, z utraconą datą ważności oraz zawieszonych certyfikatów – udostępniany na życzenie.

Polityka Jakości

Polityka Bezstronności i poufności

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl