MENU

Zakłady i pracownie

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl

Zakład Zaawansowanych Materiałów

 • Opis
 • Oferta
 • Aparatura badawcza
 • Kontakt

Działalność Zakładu Zaawansowanych Materiałów dotyczy głównie syntezy zaawansowanych materiałów stosowanych w branży chemicznych źródeł prądu. Zespół naukowców Zakładu specjalizuje się w:

 • Opracowaniu metod syntezy materiałów funkcjonalnych posiadających szerokie spektrum możliwych zastosowań, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów stosowanych w systemach magazynowania i konwersji energii jak:
  • akumulatory
  • superkondensatory
  • ogniwa paliwowe
  • ogniwa fotowoltaiczne
 • Wykonywaniu dla materiałów charakterystyk:
  • strukturalnych
  • chemicznych
  • fizykochemicznych
 • Testowaniu materiałów w modelowych ogniwach elektrochemicznych w skali laboratoryjnej wykorzystując zaawansowane metody elektroanalityczne
 • Dokonywaniu oceny zdolności nowych materiałów do magazynowania energii
 • Opracowaniu metod recyklingu układów prądotwórczych z analizą surowców włącznie
 • Wytwarzaniu wyspecjalizowanych produktów z branży chemicznej i materiałowej (najnowsze badania dotyczą wytwarzania grafenu i otrzymywania nanokompozytów tlenek metalu/grafen)

W Zakładzie wykonuje się syntezy materiałów nanostrukturalnych o różnych morfologiach i określonych właściwościach.

Pracownicy Zakładu Zaawansowanych Materiałów przeprowadzają szkolenia praktykantów i stażystów w zakresie chemii analitycznej i badań materiałowych, oraz szkolenia komercyjne.

Ponadto Zakład Zaawansowanych Materiałów współpracuje z organizacjami naukowo-badawczymi oraz z podmiotami branżowymi w ramach krajowych, a także międzynarodowych programów rozwojowych.

Zestaw do suszenia w warunkach nadkrytycznego dwutlenku węgla.

Suszenie w warunkach nadkrytycznego dwutlenku węgla.

Suszarka laboratoryjna MEMMERT UNE 400

Naturalny obieg powietrza
Pojemność 53 l
Maksymalna temperatura 250°C
Elektroniczne sterowanie i programowanie temperatury i czasu

Suszarka próżniowa COLECTOR SPU 200

Wbudowana pompa próżniowa
Maksymalna temperatura 200°C
Maksymalna osiągana próżnia 0,06 MPa

Piec laboratoryjny muflowy NABERTHERM L5/12 i L9/11

Pojemność 5 l lub 9 l
Temp. maksymalna do 1200°C
Sterownik P330 – możliwość ustawienia profilu czasowo-temperaturowego składającego się z 8 ramp

Homogenizator ultradźwiękowy HIELSCHER UP400S

Moc 400 W
Częstotliwość ultradźwięków 24 kHz
Amplituda regulowana
Komora dźwiękoszczelna
3 wymienne sonotrody

Wirówka laboratoryjna MPW-351

Prędkość maksymalna 18 000 rpm
3 wymienne wirniki kątowe: 4×100 ml, 4×85 ml, 6×30 ml

Reaktor ciśnieniowy (autoklaw) PARR Instrument 4520

Ciśnienie maksymalne 130 bar
Temperatura maksymalna 350°C
Pojemność naczynia 2000 ml, pojemność minimalna 200 ml
Mieszadło magnetyczne
Wężownice chłodzące

Wielokanałowy modularny potencjostat/galwanostat VMP BioLogic 3

10 odrębnych kanałów,

Zakres potencjostatu od -10V-10V do 0-20V przy rozdzielczości do 5µV przy maksymalnym natężeniu prądu do -2,4A – 2,4A przy rozdzielczości 0,004% względnego zakresu,

Zakres pomiarowy natężenia prądu do ±1A (przy rozdzielczości do 400pA), przy szybkości do 200 000 pomiarów na sekundę,

Zakres pomiarowy potencjału do ±10V (przy rozdzielczości do 75µV), przy szybkości do 200 000 pomiarów na sekundę,

Zakres pomiarowy spektroskopii impedancyjnej 10µHz-500kHz.

Komora rękawicowa Braun LabStar

Praca w beztlenowej i bezwodnej atmosferze (O2 & H2O < 0.5 ppm),

System oczyszczania atmosfery z regeneracją złoża,

2 śluzy.

Automatyczny aplikator powłok Elcometer

Nanoszenie cienkich warstw cieczy i past na dowolne podłoże stałe.

dr hab. inż. Mariusz Walkowiak, MBA

tel: +48 61 27 97 820
kom: +48 505 182 322
e-mail: mariusz.walkowiak@claio.poznan.pl

bio

Zakład Zaawansowanych Materiałów i Analityki oferuje następujące usługi:

 • syntezy materiałów nanostrukturalnych.
 • charakterystyki elektrochemiczne materiałów w półogniwach i ogniwach litowo-jonowych.
 • charakterystyki elektryczne superkondensatorów.

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl