MENU

Zamówienia publiczne

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl

Zamówienia publiczne

Aktualne
  • Aktualne
  • Archiwalne

Dostawa, montaż i uruchomienie stanowiska do badań zwarć

Nr sprawy: 5/PN/19
Termin składania ofert: 05-06-2019 14:00
Koordynator sprawy: SBŁ - IMN CLAiO

CZYTAJ WIĘCEJ

Przetarg nieograniczony na dostawę, montaż i uruchomienie komory klimatycznej z systemem gaszenia

Nr sprawy: 4/PN/2019
Termin składania ofert: 18-06-2019 13:30
Koordynator sprawy: SBŁ IMN CLAiO

CZYTAJ WIĘCEJ

Przetarg nieograniczony na dostawę, montaż i uruchomienie testera do badań elektrycznych 800 V oraz testera do badań elektrycznych 60 V

Nr sprawy: 3/PN/2019
Termin składania ofert: 30-05-2019 13:30
Koordynator sprawy: IMN CLAiO

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa stanowiska do badań elektrycznych modułów i programowalnej baterii termicznej

Nr sprawy: 1/PN/2019
Termin składania ofert: 27-03-2019 14:00
Koordynator sprawy: IMN CLAiO

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa stanowiska do szczelnego zamykania kubka baterii z zachowaniem próżni

Nr sprawy: 2/PN/2019
Termin składania ofert: 15-03-2019 16:30
Koordynator sprawy: IMN CLAiO

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa w formie leasingu operacyjnego wielokanałowego urządzenia do badań elektrochemicznych z opcją wykupu w ramach realizacji projektu pn. „Hybrydowy system magazynowania i buforowania energii podw

Nr sprawy: 2-PN-2018
Termin ogłoszenia wyników: 12-09-2018 00:00

CZYTAJ WIĘCEJ

Modernizacja pomieszczeń Laboratorium Badań Chemicznych Źródeł Prądu poprzez dostosowanie do wymogów technicznych pracy aparatury, podniesienia możliwości badawczych oraz zwiększenia bezpieczeństwa pr

Nr sprawy: 1/PN/2017
Termin ogłoszenia wyników: 08-09-2011 00:00

CZYTAJ WIĘCEJ

Dozór i ochrona osób i mienia oraz obiektu Instytutu Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

Nr sprawy: 2-AP-2017
Termin ogłoszenia wyników: 19-12-2017 00:00

CZYTAJ WIĘCEJ

Usługa dozoru i ochrony osób i mienia oraz obiektu Instytutu Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

Nr sprawy: 3-AP-2016
Termin ogłoszenia wyników: 29-12-2016 00:00

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa, montaż i uruchomienie prototypowego zautomatyzowanego urządzenia do wytwarzania tabletek grzejnych

Nr sprawy: 2-PN-2016
Termin ogłoszenia wyników: 25-01-2017 00:00

CZYTAJ WIĘCEJ

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl