MENU

Zamówienia publiczne

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl

Zamówienia publiczne

Aktualne
  • Aktualne
  • Archiwalne

Leasing zestawu multipotencjostatów z 20 kanałami rejestrującymi i komorą temperaturową

Nr sprawy: 12/PN/2019
Termin składania ofert: 23-10-2019 15:00
Koordynator sprawy: Łukasiewicz- IMN CLAiO

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa, montaż i uruchomienie wielokanałowego testera ogniw z możliwością prowadzenia pomiarów metodą spektroskopii impedancyjnej

Nr sprawy: 11/PN/2019
Termin składania ofert: 30-09-2019 15:00
Koordynator sprawy: Łukasiewicz- IMN CLAiO

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa, montaż i uruchomienie testera do badań elektrycznych 800 V, testera do badań elektrycznych 60 V oraz stanowiska do przeładowań

Nr sprawy: 10/PN/2019
Termin składania ofert: 23-10-2019 14:30
Koordynator sprawy: Łukasiewicz - IMN CLAiO

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa, montaż i uruchomienie zestawu multipotencjostatów z 20 kanałami rejestrującymi i komorą temperaturową

Nr sprawy: 9/PN/2019
Termin składania ofert: 23-09-2019 14:00
Koordynator sprawy: Łukasiewicz - IMN CLAiO

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa, montaż i uruchomienie komory klimatycznej z systemem gaszenia

Nr sprawy: 8/PN/2019
Termin składania ofert: 30-08-2019 15:15
Koordynator sprawy: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

CZYTAJ WIĘCEJ

Przetarg nieograniczony na dostawę, montaż i uruchomienie komory klimatycznej z systemem gaszenia

Nr sprawy: 4/PN/2019
Termin ogłoszenia wyników: 17-07-2019 15:30

CZYTAJ WIĘCEJ

Przetarg nieograniczony na dostawę, montaż i uruchomienie testera do badań elektrycznych 800 V oraz testera do badań elektrycznych 60 V

Nr sprawy: 3/PN/2019
Termin ogłoszenia wyników: 12-07-2019 14:30

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa stanowiska do badań elektrycznych modułów i programowalnej baterii termicznej

Nr sprawy: 1/PN/2019
Termin ogłoszenia wyników: 27-03-2019 14:00

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa stanowiska do szczelnego zamykania kubka baterii z zachowaniem próżni

Nr sprawy: 2/PN/2019
Termin ogłoszenia wyników: 15-03-2019 16:30

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa w formie leasingu operacyjnego wielokanałowego urządzenia do badań elektrochemicznych z opcją wykupu w ramach realizacji projektu pn. „Hybrydowy system magazynowania i buforowania energii podw

Nr sprawy: 2-PN-2018
Termin ogłoszenia wyników: 12-09-2018 00:00

CZYTAJ WIĘCEJ

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl