MENU

Zamówienia publiczne

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl

Zamówienia publiczne

Aktualne
  • Aktualne
  • Archiwalne

Modernizacja Laboratorium przy ul Fortecznej 12 - Rozbudowa budynków przynależnych do budynku „B”

Nr sprawy: 6/PN/2020
Termin składania ofert: 22-10-2020 13:30
Koordynator sprawy: Łukasiewicz- IMN CLAiO

CZYTAJ WIĘCEJ

Modernizacja Laboratorium w celu zwiększenia zdolności badawczych na potrzeby rozwoju rynku motoryzacyjnego i elektromobilności – rozbudowa budynku „D”

Nr sprawy: 3/PN/2020
Termin składania ofert: 08-05-2020 12:00
Koordynator sprawy: Łukasiewicz- IMN CLAiO

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa, montaż i uruchomienie stanowiska do zgniatania baterii – prasa hydrauliczna 100 kN

Nr sprawy: 5/PN/2020
Termin ogłoszenia wyników: 30-04-2020 00:00

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa, montaż i uruchomienie stanowiska do zgniatania baterii – prasa hydrauliczna 100 kN

Nr sprawy: 4/PN/2020
Termin ogłoszenia wyników: 26-02-2020 14:00

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu wibracyjnego/udarowego

Nr sprawy: 1/PN/2020
Termin ogłoszenia wyników: 10-03-2020 13:30

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa, montaż i uruchomienie stanowiska do badań odporności na płomień

Nr sprawy: 2/PN/2020
Termin ogłoszenia wyników: 17-04-2020 14:30

CZYTAJ WIĘCEJ

Świadczenie całodobowo usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów i urządzeń Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw przez pracowników z Koncesjonowanej Agencji Ochrony posiadającej status SUFO

Nr sprawy: 16/PN/2019
Termin ogłoszenia wyników: 16-12-2019 14:30

CZYTAJ WIĘCEJ

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl