MENU

Zamówienia publiczne

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl

Zamówienia publiczne

Aktualne
  • Aktualne
  • Archiwalne

Dostawa, montaż i uruchomienie testera do badań elektrycznych 800 V, testera do badań elektrycznych 60 V oraz stanowiska do przeładowań

Nr sprawy: 10/PN/2019
Termin ogłoszenia wyników: 23-10-2019 14:30

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa, montaż i uruchomienie zestawu multipotencjostatów z 20 kanałami rejestrującymi i komorą temperaturową

Nr sprawy: 9/PN/2019
Termin ogłoszenia wyników: 23-09-2019 14:00

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa, montaż i uruchomienie komory klimatycznej z systemem gaszenia

Nr sprawy: 8/PN/2019
Termin ogłoszenia wyników: 30-08-2019 15:15

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa, montaż i uruchomienie testera do badań elektrycznych 800 V, testera do badań elektrycznych 60 V oraz stanowiska do przeładowań

Nr sprawy: 7/PN/2019
Termin ogłoszenia wyników: 30-08-2019 14:30

CZYTAJ WIĘCEJ

Leasing aparatury badawczo-pomiarowej w postaci dwóch niezależnych stanowisk: kalorymetru różnicowego i fotometru płomieniowego

Nr sprawy: 6/PN/19
Termin ogłoszenia wyników: 30-08-2019 12:00

CZYTAJ WIĘCEJ

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl