MENU

Zamówienia publiczne

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl

Zamówienia publiczne

Aktualne
  • Aktualne
  • Archiwalne

Dostawa, montaż i uruchomienie wielokanałowego urządzenia umożliwiającego przeprowadzenia badań elektrycznych akumulatorów i baterii

Nr sprawy: 1A-PN-2016
Termin ogłoszenia wyników: 02-08-2016 00:00

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa, montaż i uruchomienie wielokanałowego urządzenia umożliwiającego przeprowadzenie badań elektrycznych akumulatorów i baterii

Nr sprawy: 1-PN-2016
Termin ogłoszenia wyników: 01-07-2016 00:00

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa, montaż i uruchomienie zintegrowanego stanowiska do badań bezpieczeństwa klimatycznego, termicznego i mechanicznego akumulatorów - III części

Nr sprawy: 4-PN-2015
Termin ogłoszenia wyników: 31-08-2015 00:00

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa, montaż i uruchomienie zintegrowanego stanowiska do wysokonapięciowych badań bezpieczeństwa prądowego akumulatorów II części

Nr sprawy: 3-PN-2015
Termin ogłoszenia wyników: 27-08-2015 00:00

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa, montaż i uruchomienie zintegrowanego stanowiska do badań bezpieczeństwa klimatycznego, termicznego i mechanicznego akumulatorów

Nr sprawy: 2-PN-2015
Termin ogłoszenia wyników: 11-08-2015 00:00

CZYTAJ WIĘCEJ

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl