MENU

Zamówienia publiczne

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl

Zamówienia publiczne

Aktualne
  • Aktualne
  • Archiwalne

Dostawa, montaż i uruchomienie komory rękawicowej typu Glove Box z detektorami wilgoci i tlenu

Nr sprawy: 3-PN-2014
Termin ogłoszenia wyników: 14-07-2014 00:00

CZYTAJ WIĘCEJ

Robty budowlane: termomodernizacja budynków B,C; wymiana instalacji sanitarnej budynku B; wymiana rozdzielni elektrycznej budynku B.

Nr sprawy: 2-PN-2014
Termin ogłoszenia wyników: 24-06-2014 00:00

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawę, montaż i uruchomienie spektrometru emisyjnego ze wzbudzeniem plazmowym typu ICP-OES i mineralizatora.

Nr sprawy: 1-PN-2014
Termin ogłoszenia wyników: 17-06-2014 00:00

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa reaktora autoklawu do syntezy materiałów elektrodowych

Nr sprawy: CLAiO/PN/03/10
Termin ogłoszenia wyników: 02-07-2014 00:00

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa urządzenia do testowania akumulatorów wysokimi prądami

Nr sprawy: 17A-PN-2013
Termin ogłoszenia wyników: 13-08-2013 00:00

CZYTAJ WIĘCEJ

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl