MENU

Zamówienia publiczne

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Metali Nieżelaznych Oddziału w Poznaniu – obiektu w Wierzenicy w okresie od 01.07.2022 r. do 31.12.2023 r.

Nr sprawy: ZP/P/23/22
Koordynator sprawy: Emilia Ciechanowicz
Termin składania ofert: 15-06-2022 11:00

Szczegółowe informacje umieszczone są pod poniższym linkiem:

https://www.platformazakupowa.pl/proceeding/invitations/624442

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl