MENU

Zamówienia publiczne

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl

Dostawa komputerowo sterowanego stanowiska do badań elektrochemicznych.

Nr sprawy: 6/PN/2011.
Termin ogłoszenia wyników: 27-07-2011 00:00

Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawę komputerowo sterowanego stanowiska do badań elektrochemicznych.

Nr przetargu 6/PN/2011.

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 191058-2011 z dnia 08.07.2011

Dokumenty do pobrania:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl