MENU

Zamówienia publiczne

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl

Dostawa zestawu komór ( komora szokowa termiczna, komora klimatyczna) do testowania akumulatorów i baterii)

Nr sprawy: CLAiO/PN/17/10
Termin ogłoszenia wyników: 26-08-2010 00:00

Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawę zestawu komór ( komora szokowa termiczna, komora klimatyczna) do testowania akumulatorów i baterii; CLAiO/PN/17/10

Dokumenty do pobrania:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl