MENU

Zamówienia publiczne

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl

Zamówienia publiczne

Aktualne
  • Aktualne
  • Archiwalne

Wykonanie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Instytutu Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

Nr sprawy: PN-1-2012
Termin ogłoszenia wyników: 15-02-2012 00:00

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa komputerowo sterowanego stanowiska do badań elektrochemicznych.

Nr sprawy: 6/PN/2011.
Termin ogłoszenia wyników: 27-07-2011 00:00

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa paneli pomiarowych do badań cyklicznych

Nr sprawy: PN/04/2011
Termin ogłoszenia wyników: 31-05-2011 00:00

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa i montaż zestawu aparatury do badań elektrochemicznych.

Nr sprawy: PN/03/2011.
Termin ogłoszenia wyników: 12-05-2011 00:00

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa i montaż zestawu aparatury do badań elektrochemicznych ogniw paliwowych, wraz z układami testowymi ogniw paliwowych oraz wyposażeniem dodatkowym

Nr sprawy: CLAiO/PN/01A/10
Termin ogłoszenia wyników: 12-10-2010 00:00

CZYTAJ WIĘCEJ

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl