MENU

Zamówienia publiczne

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl

Zamówienia publiczne

Aktualne
  • Aktualne
  • Archiwalne

Wykonanie badań strukturalnych materiałów elekrodowych do kondensatorów elektrochemicznych, ogniw niklowo-wodorkowych oraz membran i materiałów elektrodowych do ogniw litowo-jonowych-X partii

Nr sprawy: 1.1.2-4/2010
Termin ogłoszenia wyników: 06-10-2010 00:00

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa systemu wibracyjnego

Nr sprawy: CLAiO/PN/19/10
Termin ogłoszenia wyników: 24-09-2010 00:00

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa urządzenia do testowania ogniw i baterii rezerwowych

Nr sprawy: CLAiO/PN/16A/10
Termin ogłoszenia wyników: 24-09-2010 00:00

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa zestawu do badań elektrycznych modeli akumulatorów

Nr sprawy: CLAiO/PN/13/10
Termin ogłoszenia wyników: 21-09-2010 00:00

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa analizatora zawartości węgla w nanokompozytach i suszarek próżniowych - II partie

Nr sprawy: CLAiO/PN/04/10
Termin ogłoszenia wyników: 20-09-2010 00:00

CZYTAJ WIĘCEJ

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl