MENU

Zamówienia publiczne

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl

Zamówienia publiczne

Aktualne
  • Aktualne
  • Archiwalne

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu udarowego

Nr sprawy: ZP/P/38/21
Termin składania ofert: 09-11-2021 11:00
Koordynator sprawy:

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa, montaż i uruchomienie stanowiska do zgniatania baterii – prasa hydrauliczna 100 kN

Nr sprawy: 4/PN/2020
Termin ogłoszenia wyników: 26-02-2020 14:00

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu wibracyjnego/udarowego

Nr sprawy: 1/PN/2020
Termin ogłoszenia wyników: 10-03-2020 13:30

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa, montaż i uruchomienie stanowiska do badań odporności na płomień

Nr sprawy: 2/PN/2020
Termin ogłoszenia wyników: 17-04-2020 14:30

CZYTAJ WIĘCEJ

Świadczenie całodobowo usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów i urządzeń Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw przez pracowników z Koncesjonowanej Agencji Ochrony posiadającej status SUFO

Nr sprawy: 16/PN/2019
Termin ogłoszenia wyników: 16-12-2019 14:30

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa, montaż i uruchomienie testera do badań elektrycznych 800 V, testera do badań elektrycznych 60 V oraz stanowiska do przeładowań

Nr sprawy: 15/PN/2019
Termin ogłoszenia wyników: 31-03-2020 14:30

CZYTAJ WIĘCEJ

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl