MENU

Zamówienia publiczne

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl

Zamówienia publiczne

Aktualne
  • Aktualne
  • Archiwalne

Dostawa, montaż i uruchomienie stanowiska do zgniatania baterii – prasa hydrauliczna 100 kN

Nr sprawy: 14/PN/2019
Termin ogłoszenia wyników: 21-11-2019 12:00

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa, montaż i uruchomienie stanowiska do zgniatania baterii – prasa hydrauliczna 100 kN

Nr sprawy: 13/PN/2019
Termin ogłoszenia wyników: 30-10-2019 15:00

CZYTAJ WIĘCEJ

Leasing zestawu multipotencjostatów z 20 kanałami rejestrującymi i komorą temperaturową

Nr sprawy: 12/PN/2019
Termin ogłoszenia wyników: 14-11-2019 15:00

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa, montaż i uruchomienie wielokanałowego testera ogniw z możliwością prowadzenia pomiarów metodą spektroskopii impedancyjnej

Nr sprawy: 11/PN/2019
Termin ogłoszenia wyników: 30-09-2019 15:00

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa, montaż i uruchomienie testera do badań elektrycznych 800 V, testera do badań elektrycznych 60 V oraz stanowiska do przeładowań

Nr sprawy: 10/PN/2019
Termin ogłoszenia wyników: 23-10-2019 14:30

CZYTAJ WIĘCEJ

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl