MENU

Wydarzenia

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl

Brązowy Laur Innowacyjności 2015 dla IMN CLAiO

02.12.2015

Centralne Laboratorim Akumulatorów i Ogniw, poznański oddział Instytutu Metali Nieżelaznych, zostało laureatem prestiżowego Konkursu im. Stanisława Staszica i otrzymało Brązowy Laur Innowacyjności 2015 za baterię termiczną BTR – 06.

Laury Innowacyjności przyznawane są corocznie przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – Naczelną Organizację Techniczną produktom, technologiom i usługom oraz innym rozwiązaniom  wyróżniającym się pod względem innowacyjności i które mogą mieć szczególny wpływ na przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.

Konkurs ten odbywa się pod wysokimi patronatami rządowymi, parlamentarnymi, instytucjonalnymi, międzynarodowymi i medialnymi.

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl