MENU

Wydarzenia

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl

Kim był Ignacy Łukasiewicz?

01.04.2019

Jan Józef Ignacy Łukasiewicz (ur. 8 lub 23 marca 1822, zm. 7 styczna 1882) był farmaceutą i przedsiębiorcą oraz wynalazcą lampy naftowej.

Pionier przemysłu naftowego w Europie dążył do szeroko rozumianego rozwoju rodzącego się w Polsce przemysłu naftowego. Jako pierwszy na świecie wykorzystał na skalę przemysłową korzyści, jakie daje ropa naftowa. Interesował się chemią i fizyką, był rewolucjonistą oraz działaczem niepodległościowym. Działał również na rzecz społeczeństwa. Propagował zakładanie sądów, budowę dróg i mostów, szkół, szpitali itd., finansując wiele inicjatyw ze środków prywatnych, walczył z biedą i alkoholizmem w regionie, tworzył kasy zapomogowe i fundusze emerytalne.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ignacy_%C5%81ukasiewicz

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl