MENU

Wydarzenia

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl

Spotkanie Grup Roboczych Forum ds. Inteligentnych Specjalizacji

15.10.2018

Poznański oddział Instytutu Metali Nieżelaznych, Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, oraz Departament Gospodarki UMWW zapraszają przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, świata nauki, sektora organizacji pozarządowych na spotkanie Grup Roboczych Forum ds. Inteligentnych Specjalizacji, które odbędzie się w dniu 16 października br.

Celem spotkania będzie wskazanie zmian zachodzących w procesie inteligentnych specjalizacji regionu. Zaprezentowane zostaną informacje na temat szans związanych z nową perspektywą finansową 2021-2027 oraz najnowsze osiągnięcia naukowców w zakresie magazynowania energii, autonomicznych źródeł prądu, nowych technologii wodorowych, które mogą mieć istotny wpływ na rozwój inteligentnych specjalizacji regionu.

Zapraszamy do Instytutu Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, ul. Forteczna 12, Poznań.

Więcej informacji na stronie http://iw.org.pl/spotkanie-grup-roboczych-forum-ds-inteligentnych-specjalizacji/

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl