MENU

Zamówienia publiczne

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl

Zamówienia publiczne

Aktualne
  • Aktualne
  • Archiwalne

Wykonanie termomodernizacji budynku administracyjnego A i E w Poznaniu

Nr sprawy: 3001/05/2009
Termin ogłoszenia wyników: 15-07-2009 00:00

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawę dwustanowiskowego zestawu urządzeń do pomiaru zawartości tlenu w atmosferze argonu

Nr sprawy: PBR-1011/05-01/2009
Termin ogłoszenia wyników: 17-06-2009 00:00

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa dwustanowiskowego zestawu urządzeń do pomiaru zawartości wilgoci w atmosferze argonu

Nr sprawy: PBR-1011/05-01/2009
Termin ogłoszenia wyników: 16-06-2009 00:00

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa, montaż i uruchomienie stanowiska grzewczego do wykonywania złącz szkło-metal

Nr sprawy: 1-PN-2018
Termin ogłoszenia wyników: 13-06-2018 00:00

CZYTAJ WIĘCEJ

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl