MENU

Zamówienia publiczne

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@imn.lukasiewicz.gov.pl

Dostawa stanowiska do obróbki termicznej materiałów elektrodowych – III partie (piec rurowy, suszarki próżniowe, pompa próżniowa);

Nr sprawy: CLAiO/PN/02/10
Termin ogłoszenia wyników: 29-06-2010 00:00

Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawę stanowiska do obróbki termicznej materiałów elektrodowych – III partie (piec rurowy, suszarki próżniowe, pompa próżniowa);  CLAiO/PN/02/10

Dokumenty do pobrania:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@imn.lukasiewicz.gov.pl