MENU

Wydarzenia

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@imn.lukasiewicz.gov.pl

9th International Conference on Lead-Acid Batteries - LABAT’2014

13.06.2014

IMN CLAiO uczestniczyło w  międzynarodowej konferencji 9th International Conference on Lead-Acid Batteries – LABAT’2014 organizowanej w dniach 9 – 13 czerwca 2014 roku w Albenie w Bułgarii.

W trakcie konferencji wygłosiliśmy referat pt. „Electrochemical impedance spectroscopy and internal resistance as methods for estimation of lead acid batteries condition” prezentujący wyniki prac prowadzonych przez Pracownię Akumulatorów Kwasowych ukierunkowanych na próbę znalezienia potencjalnych pierwszych symptomów efektu PCL-u na podstawie korelacji danych uzyskiwanych z widm elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej oraz pomiarów zmian napięcia i oporności wewnętrznej.

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@imn.lukasiewicz.gov.pl