MENU

Wydarzenia

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl

Aktywni na posiedzeniu Komisji Senackiej

10.10.2016

Dbamy o bezpieczeństwo przyszłych rozwiązań!

W dniu 4 października 2016 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności dotyczące możliwości produkcji i użytkowania samochodów elektrycznych w Polsce.

Nie ulega wątpliwościom fakt, że tematyka spotkania jest bardzo bliska działalności Centralnego Laboratorium Akumulatorw i Ogniw i dlatego też na posiedzenie komisji przybyło dwóch naszych reprezentantów:

  • dyrektor IMN CLAiO – dr inż. Maciej Kopczyk, prof. IMN oraz
  • kierownik Zakładu Zaawansowanych Materiałów – dr inż. Mariusz Walkowiak.

O tym, jak bardzo dla nas ważne jest bezpieczeństwo akumulatorów stosowanych w pojazdach elektrycznych i hybrydowych świadczy wypowiedź Dyrektora podczas dyskusji, której zapis video można obejrzeć na stronie Senatu (retransmisja posiedzenia, czas –  od godziny 18:10 do 18:19)

http://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/posiedzenia,151,1,komisja-gospodarki-narodowej-i-innowacyjnosci.html

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl